Usnesení vlády na podporu NSK a zák. 179/2006 Sb.

27.2.2013 schválila vláda Návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů

data ke stažení

             Vláda schvaluje návrh na podporu využití Národní soustavy kvalifikací a zákona    č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně  některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů; ukládá členům vlády zohlednit existenci Národní soustavy kvalifikací a zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, při tvorbě vlastních právních předpisů upravujících oblasti kvalifikací, kvalifikačních předpokladů pro výkon povolání či ověřování a zkoušky kvalifikační způsobilosti.

Usnesení má číslo: 135/2013