Výsledky projektu

Měsíčně kumulovaný tabulkový přehled zahrnuje počet realizovaných zkoušek, počet autorizovaných osob, počet autorizací a počet schválených profesních kvalifikací

Použité zkratky:
AOr Autorizující orgán
MF Ministerstvo financí
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV Ministerstvo vnitra
MZe Ministerstvo zemědělství
ÚPK Úplná profesní kvalifikace
PK Profesní kvalifikace