Zaměstnavatelé mění české školství i pracovní trh

25.9.2012 (Mladá fronta DNES) Na trhu práce chybějí kvalifikovaní pracovníci. Systém českého počátečního vzdělávání totiž neodpovídá jeho potřebám. Na školách se učí obory, které zaměstnavatelé vlastně nevyužijí, a ty, o něž by stáli, se zavírají. Jak z toho ven? Zapojit se do diskusí sektorových rad a postupně měnit české školství, a tím i situaci na pracovním trhu.   

Co jsou sektorové rady? Ve Velké Británii fungují už dlouho - zaměstnavatelé se setkávají a diskutují o problémech v oboru svého podnikání a pak se státní správou aktuálně řeší disproporce na trhu práce. Tedy zjednodušeně řečeno - když se firmám náhodou nedostává odborníků v dopravě nebo ve strojírenství, nabídnou se přes úřady práce konkrétní rekvalifikační kurzy. Nebo se rodiče začnou přesvědčovat o tom, že když dají své dítě na dopravní nebo strojírenskou školu, nebudou litovat, protože pak jako absolvent najde snadno uplatnění.

Diskutují už dva tisíce lidí

V České republice tyto sektorové rady fungují relativně krátce - tři čtyři roky. Založil je Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR. Je jich celkem 29 a pokrývají téměř všechna odvětví národního hospodářství. Zapojeny jsou do nich v současnosti již skoro dva tisíce lidí - především zástupců stovek významných českých firem. A další se mohou přidat.
 Na webových stránkách www.sektoroverady.cz najdou podnikatelé všechny potřebné informace. „Zájemci z řad odborné veřejnosti se do práce sektorových rad mohou zapojit prostřednictvím formuláře uveřejněného na webu. Přihlásí se ke spolupráci s danou sektorovou radou nebo zadají návrh na popis nové profese či kvalifikace,“ popisuje Bohumil Mužík ze Svazu dopravy a průmyslu ČR a dodává, že internetové stránky firmám nabídnou také možnost prezentovat své konkrétní aktivity a zadávat dlouhodobou poptávku po nejžádanějších povoláních.
 Sektorové rady se scházejí skoro každý měsíc, a to po celé České republice. Výsledkem práce těchto rad jsou mimo jiné i takzvané sektorové dohody, které už přímo nabízejí řešení, jak konkrétně postupovat v dané oblasti. Zatím je jich sedm - v oboru bezpečnostních služeb, dopravy, fitness, potravinářství, keramiky, strojírenství a v technických oborech (více na straně C10).

Katalog nabízí i informace o průměrných mzdách

Sektorové rady vznikly v rámci realizace veřejných zakázek Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, které jsou hrazeny z peněz Evropského sociálního fondu. Realizace projektu Národní soustavy povolání končí už v říjnu letošního roku. Jeho cílem je kromě fungujících sektorových rad také vytvoření přehledného katalogu povolání, který se průběžně doplňuje na webových stránkách www.nsp.cz.
 V něm pracovníci zjistí, co musí umět a znát, aby mohli vykonávat svou profesi. Dozvědí se tam i průměrnou mzdu a případně volná místa v jednotlivých oborech.
 Zaměstnavatel na internetových stránkách najde informace o tom, co by měl jeho pracovník na dané pozici ovládat, může se také inspirovat výší odměny...
 „Celý systém pomáhá rovněž pracovníkům úřadu práce a pracovních agentur. Ti mohou díky těmto informacím rozvíjet lidské zdroje v tuzemsku,“ dodává Bohumil Mužík