Začíná odborná konference v Kroměříži 2017

Seminář Celoživotní učení se ve dnech 18 - 19. května 2017 zaměří na výzvy 4. průmyslové revoluce.

Seminář, na němž se setkávají odborníci ze sféry vzdělávání, školství a trhu práce, se letos bude soustředit na témata spojená s digitalizací světa práce. „Práce v digitalizovaném průmyslu vyžaduje nové kompetence. A jsou to nejen odborné znalosti z oblasti informatiky nebo mechatroniky, ale i flexibilita, samostatnost a stálé rozšiřování vědomostí podle aktuální potřeby,“ říká Helena Úlovcová z Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), který 24. ročník konference spolupořádá.

Více informací o semináři


pozvánka a program pozvánka a program (361,47 KB)


Program bude rozdělen do čtyř bloků. První z nich představí změny, které fenomén 4. průmyslové revoluce přináší a jehož vlivem se mění průmyslové procesy, ale i chování a jednání zákazníků, zaměstnavatelů a pracovníků. Budou prezentovány myšlenkové koncepty a iniciativy spojené s trendem Průmysl 4.0.

Další blok se zaměří na strategii digitálního vzdělávání a na to, jak české vzdělávání využívá a mělo by využívat možnosti současné technologie. Bude představena Česká národní koalice pro digitální pracovní místa a projekt Modernizace odborného vzdělávání.

Hlavní roli v třetím bloku budou hrát zaměstnavatelé a jejich zkušenosti s realitou 4. průmyslové revoluce. Zazní příspěvky k tématu měnících se požadavků a nároků na zaměstnance a absolventy škol.

Čtvrtý blok semináře bude věnován dalšímu vzdělávání i možnostem jeho financování z operačních programů ESI fondů. V této části bude věnována pozornost také strategickému plánování krajů.

Kroměřížský seminář pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Okresní hospodářská komora Kroměříž, Národní ústav pro vzdělávání a město Kroměříž. Zúčastní se rovněž zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Úřadu práce ČR, Hospodářské komory ČR nebo Svazu průmyslu a dopravy ČR.