On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v únoru 2020

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

5. 2. 2020 – Skupinová práce a kooperativní učení

asd

Společně s Mgr. Jiřím Hruškou se zamyslíme, proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli.
V druhé části se budeme věnovat tomu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli nebo jak hodnotit skupinovou práci.

12. 2. 2020 – Formativní hodnocení

Mgr. Jiří Hruška nám nabídne porovnání hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). V další části setkání se zaměří na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu využít žákovská portfolia.

18. 2. 2020 – Co škola neučí, ale stejně žákům předá aneb Skryté kurikulum

Mgr. Helena Kumperová nám nabídne pohled „za oponu“. Jak sama říká: „Jaká je škola, ví jen ti, co do ní chodí a jsou jejími žáky. Všichni ostatní mohou jen přihlížet, jejich oči nikdy neuvidí ono kouzlo nechtěného a nezamýšleného předávání skrytých obsahů, které vytváří imanenci i transcendenci školní instituce.“

26. 2. 2020 – Husitství, „druhý život“ a paměťová výuka dějepisu

Jak přistupovat k naší moderní historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem.