Inspirace ke spolupráci škol a firem

Pro odborné vzdělávání je spolupráce škol a firem zásadní. Důraz by měl být kladen především na její kvalitu, komplexnost a dlouhodobý horizont. V moravskoslezském kraji se  partnerství škol a firem rozhodli  podpořit  Memorandem o duálním vzdělávání, které podepsal ministr školství se Svazem průmyslu a zástupci kraje. Zajímavé příklady spolupráce středních škol se zaměstnavateli však napříč republikou již existují – a mnohé z nich může nabídnout inspiromat projektu P-KAP.

Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů je jednou z povinných tematických oblastí akčního plánování, které probíhá na úrovni krajů a středních a vyšších odborných škol.  Z celkového počtu 1360 škol bude podle aktuálních odhadů svůj první strategický plán rozvoje v podzimních měsících finalizovat minimálně 560 škol, 279 není zatím rozhodnutých, na 190 škol má tyto plány již rozpracované, nebo dokonce hotové. Mnohé z nich navazují na projekt POSPOLU, který se zaměřil na podporu spolupráce škol a firem. Většina zejména odborných škol a učilišť, využívá k zahájení či rozšíření spolupráce současnou situaci na trhu práce, která vede k tomu, že firmy samy mají o spolupráci zájem a aktivně školy oslovují. Chtějí navíc vstupovat i do oblastí, v nichž se dříve příliš neangažovaly, například podílet se na tvorbě odborných vzdělávacích materiálů, poskytovat odborné stáže pedagogům, podílet se nejen na odborném výcviku či praxi, ale vysílat své odborníky přímo do výuky konkrétních předmětů, kde mohou působit třeba v tandemu s pedagogem. Možnosti spolupracovat v oblasti odborného a polytechnického vzdělávání se zaměstnavateli však nemají jen střední odborné školy, ale i gymnázia a lycea.

Školám, ale i firmám, kterým chybějí zkušenosti ze vzájemné spolupráce, z překonávání překážek a nalézání vhodných forem kooperace, nabízí know-how i řadu inspirativních příkladů projekt Podpora krajského akčního plánování (P-KAP). V oblasti podpory odborného vzdělávání shromažďuje mimo jiné na svých webových stránkách www.pkap.cz konkrétní úspěšné zkušenosti spolupráce škola a zaměstnavatelů při organizaci praktického vyučování, společných soutěží, motivaci žáků, v dalším vzdělávání učitelů, při náborových aktivitách, při rozvíjení komplexní dlouhodobé spolupráce s jednou či více firmami aj.

Projekt P-KAP je součástí OP VVV a jeho nositelem je Národním ústavem pro vzdělávání.

Inspirativní zkušenosti spolupráce školy s více zaměstnavateli nabízíme např. zde