Inspirace z Obchodní akademie v Lysé nad Labem

„I díky školnímu akčnímu plánu (ŠAP) jsme si ujasnili, co vše patří do kariérového poradenství. Dříve bychom uváděli, že jde pouze o pomoc našim žákům v rozhodování o dalším studiu a výběru VŠ či VOŠ, přestože ve skutečnosti děláme mnohem víc,“ říká Lenka Hrubčíková, které se spolu s vedením školy této oblasti věnuje. Nahlédněte s námi do školního Assessment Centre, podívejte se, jak funguje KARIPO napříč předměty i na aktivity školy směrem k žákům ZŠ.

KARIPO pro žáky školy i uchazeče o studium

Obchodní akademie  v Lysé nad Labem bojuje nejen s demografickým poklesem žáků, ale i s gravitačním vlivem Prahy, která je s Lysou spojená příměstskou dopravou. Do kariérového poradenství tedy zahrnuje nejen řadu aktivit směřujících k vlastním žákům, ale i těch, jež jsou určeny žákům základních škol, potažmo jejich rodičům, s cílem získat uchazeče o studium.

 

Nácvik Assessment Centre jako příprava na úspěšný přijímací pohovor

Úspěch žáků v praktickém životě předpokládá jejich připravenost v mnoha oblastech. Jednou z nich je dovednost efektivní sebeprezentace. Na tato témata v oblasti seberozvoje se soustředili na Obchodní akademii v Lysé nad Labem a zpracovali scénář Assessment Centre pro žáky třetího ročníku.