Odborným vzděláním ke kritickému myšlení

Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš. Tak  zní motto VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž. Vědecky podložené informace, s nimiž se žáci a studenti v odborných předmětech setkávají, jim pomáhají zaujmout vlastní postoj k řadě stravovacích mýtů. Učí se zároveň aplikovat metody kritického myšlení i v dalších oblastech.

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská je školou specializovanou na oblast potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. (V maturitních oborech nabízí technologii potravin s profilací na průmyslové zpracování mléka a přírodovědně orientovaný obor analýza potravin, 3 obory VOŠ se zaměřují na analýzu potravin, technologii a hygienu potravin a zpracování mléka.) Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Mottem školy je slogan: „Víš, co jíš? Nevíš? U nás se to naučíš.“

Vztah k jídlu bývá často podložený emocionálně. Při vnímání a zpracování informací máme navíc nevědomě tendenci vybírat si argumenty, které podporují náš názor, a ty, jež s ním nejsou v souladu, ignorovat. Mléko a mléčné výrobky (jejich kvalita, vhodnost pro konzumaci atd.) jsou vděčné téma zdravého i pseudozdravého stravování. „Právě různé pseudovědecké výklady správné výživa a mýty o škodlivosti mléka v naší stravě nás asi před 10 lety přivedly k tomuto mottu,“ potvrzuje ředitel školy Ing. Milan Zeman. „Celá vzdělávací nabídka naší školy – maturitního, vyššího odborného i bakalářského studia – připravuje absolventy k výrobě kvalitních a bezpečných potravin a ke kontrole potravin. Součástí vzdělání je získávání argumentů, které mají podpořit racionální pohled na výživu člověka a negovat nesprávné a tendenční pohledy. K tomu přispívají i pravidelné přednášky odborníků z praxe a naše podpora akcí, jako je Den mléka,“ dodává ředitel.

ach.jpg

Žáci a studenti si v průběhu studia osvojují vědecké postupy analýz, naučí se vyvozovat závěry z relevantních dat a mají možnost je konfrontovat s řadou obecně rozšířených, zjednodušujících či různě zkreslujících informací. V rámci výuky tedy mají možnost využívat metody kritického myšlení – práce s informačními zdroji a rozlišování jejich relevance je jeho důležitou součástí. „Učí se, že ani stokrát opakovaná lež se nestává pravdou,“ tvrdí Zeman.

Já ti to vysvětlím...

Už od prvního ročníku škola přispívá ke korigování některých oblíbených stravovacích mýtů, s nimiž se nejedno dítě setkává v rodině. A žáci nové vědomosti obratem uplatňují. „Občas se dozvídáme, že dělají rodičům přednášky při nákupech. Vysvětlují jim například, že představa o všeobecné škodlivosti ´éček´ je nesmyslná. Že jde o označení skupiny pomocných látek, z nichž řada je naprosto neškodná.

Nebo že nelze paušálně tvrdit, že mléko zahleňuje, že roli hrají rasové a genetické faktory, ale i úprava mléka a mléčných výrobků,“ vysvětluje ředitel. Teoretická i praktická výuka hygienické nezávadnosti a balení potravin souvisí s širokým tématem obalů včetně technických, technologických i ekologických souvislostí. Žáci se seznamují s řadou dat, poznatků a nejrůznějších studií, které jim umožňují formovat si vlastní názor a argumentaci na otázky, zda z hlediska kvality potravin a dopadů na životní prostředí jsou vhodnější obaly plastové či skleněné apod.

Díky tomu, že zásady kritického myšlení uplatňují žáci ve sféře, která se dotýká běžného života každého z nás, jsou schopni tento způsob uvažování uplatnit i v jiných situacích, je přesvědčený ředitel Zeman. 

Foto: Archiv VOŠ potravinářské a SPŠ mlékárenské Kroměříž