P-KAP v médiích

Jednotlivé tematické oblasti krajského akčního plánování a zajímavé příklady z praxe škol a krajů byly postupně představovány v odborných médiích Speciál pro SŠ (příloha časopisu Řízení školy určená managementu středních škol), Školní poradenství v praxi, Komora.cz (časopis Hospodářské komory ČR)

KOMORA+ zpravodajský portál Hospodářské komory ČR

V letních měsících 2020 byl spuštěn zpravodajský portál Hospodářské komory KOMORA+, který přináší aktuality, analýzy, expertní pohledy, názory, pohledy z praxe, rozhovory, ankety, informuje o aktivitách HK ČR atd.

 
 

Napsali o nás také: