Speciál pro střední školy

 č. 2/2017  Seznamte se: Krajské akční plánování
 č. 3/2017 P-KAP: Zaostředno na podporu spolupráce škol a firem
 č. 5/2017 P-KAP: Pomoc při rozvoji žákovských kompetencí k podnikavosti a kreativitě 
 č. 6/2017  Jak rozvíjet polytechnické vzdělávání
 č. 1/2018  Kariérové poradenství na středních školách
 č. 2/2018  Škola jako centrum celoživotního učení
 č. 3/2018  ICT kompetence
 č. 5/2018  Jak plánovat rozvoj výuky jazyků?
 č. 6/2018  Jak plánovat rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti?
 č. 1/2019  Mapování stavu inkluze: Negativní postoje se mění, ale chybí školní psychologové a kvalitní asistenti
 č. 2/2019  Kariérové poradenství jako součást života školy 
 č.2/2019  Jak rozvíjet kompetence k podnikavosti v českých školách
 č.3/2019  Co_mohou_školy_udělat_pro_vzdělávání instruktorů
 č.5/2019  Divadelní brána jazyků otevřená
 č. 6/2019  Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích
 č. 1/2020 Zachraňuje střední škola, co nestíhá základní?  (list 3-4) (list 5-6)
 č. 2/2020 Jak se daří polytechnickému vzdělávání na SŠ?
 č.3/2020 Jak motivovat ke studiu žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?
č. 5/2020  Ve vzdělávání nadaných jsou stále nedostatky
č.6/2020 Odborně_i_v_cizím_jazyce
č. 1/2021 Jak předcházet předčaasným odchodům ze vzdělávání
č. 2/2021  Co prozradí webináře P-KAP
č. 3/2021  Jak na efektivní výuku cizích jazyků?
č. 7/2021  Edusíť: představujeme Katalog odborníků ve vzdělávání