Podpora kariérového vzdělávání na Gymnáziu Uherské Hradiště

Rozvoj klíčových kompetencí žáků je v současné době právem v centru pozornosti kariérových poradců škol. Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání. Ze širokého spektra aktivit se zaměříme na podporu při rozhodování žáků ve volbě následné kariéry.

"Všichni žáci  Gymnázia  Uherské Hradiště absolvují ve druhém ročníku skupinové kariérové poradenství a následně každý individuální poradenské rozhovory," říká ředitel školy doc. RNDr. Zdeněk Botek. V rámci aktivit probíhají rozhovory s poradcem k tématu preferovaného směru profesní orientace, uvažují o volbě vysoké školy a samozřejmě si volí i semináře do dalších ročníků. Volba je usnadněna a podpořena využitím standardizovaných nástrojů, jako je například dotazník volby povolání.

decision-4083469_1920.jpg

 

V rámci skupinového poradenství se žáci setkávají s podporou vnitřní motivace a přiměřeného sebehodnocení. Odpovídají si například na otázky

  • co umím
  • co mohu
  • co budu dělat
  • které moje role budou v budoucnu prioritní
  • kde chci žít

Sami si následně umí formulovat postoje k efektivnímu využití životních příležitostí, uvědomují si potřebu rozvoje schopnosti učit se a nutnost flexibility. Úspěšnost poradenského procesu je podpořena sofistikovanými nástroji na webových stránkách Infoabsolvent a Národní soustava povolání.

"V individuálním poradenství dbáme především na diskrétní přístup k žákům a celkově na komfort poradenského rozhovoru," vysvětluje ředitel školy. "Se žáky jsou vyhodnocovány jejich individuální zájmy, a hlavně důvody jejich studijní zájmů. Preferujeme práci s vnitřními motivy žáků, které jsou individuální a neopakovatelné. Hlavními cíli je posilování silných stránek žáků a definování potřebných vlastností a schopností pro profesní směřování. Vzhledem k věku žáků je samozřejmě občas třeba podiskutovat o rozdílech mezi vysněnou a reálnou volbou povolání."

 Výsledky předčily očekávání

Projektu se zúčastnilo v roce 2017/2018 181 studentů. V letošním roce se rozhoduje o své profesní orientaci rovněž 181 studentů druhého ročníku. Invidividuální konzultace, které mají žáci k dispozici, využívají někteří opakovaně.  "Ani u jednoho však nedošlo k zásadnímu přehodnocení zájmů, schopností a osobních vlastností. Ani jeden se nerozhodl měnit svou volbu seminářů a profesní orientaci. Spíše hledali oporu ve svém rozhodnutí. Ve čtvrtém ročníku zopakujeme šetření. Studenti budou nadále sledování na VŠ, tzn., že nás zajímá, jaké procento v průběhu studia změní obor a jaké procento školu dokončí," dodává ředitel školy doc. RNDr. Zdeněk Botek.


 INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

 Ve kterých intervencích školního akčního plánu se můžeme uvedenými aktivitami inspirovat?

Rozvoj kariérového poradenství

V rámci kariérového poradenství dané aktivity přinášejí nástroje pro kvalifikované rozhodování o vlastní budoucnosti a pro školu jsou zpětnou vazbou ke kvalitě pedagogického působení.

Foto: Pixabay - fotobanka zdarma (Fotka od mohamed Hassan z Pixabay)