Podpora odborného technického vzdělávání v regionu anebo B:TECH jako inspirace pro společenskou odpovědnost firem

NAŠE SRDCE BUŠÍ PRO TECHNIKU – těmito slovy se na svých webových stránkách prezentuje firma B:TECH. Jeden z největších automatizačních týmů v Česku je na trhu od roku 2000. Za 20 let své existence získala společnost celosvětové renomé v oblasti automatizace, systémové integrace a robotizace. B:TECH se však neorientuje pouze na výkon, usiluje i o to, být firmou společensky odpovědnou. Politiku společenské odpovědnosti staví především na podpoře odborného vzdělávání v regionu Vysočina.

 

logo B_TECH.jpg

Konkrétní kroky na podporu technického vzdělávání začala společnost B:TECH podnikat v roce 2014. Jak to začalo, co bylo hlavním impulsem a jak vypadá spolupráce firmy a školami v současné době? Na otázky odpovídá Lenka Klimešová, zakládající manažer interní vzdělávací instituce AUTOMATION ACADEMY.

 Co vedlo společnost B:TECH k rozhodnutízačít podporovat technické vzdělávání?

Toto rozhodnutí souviselo se změnou strategie náboru a růstu. V minulosti jsme se orientovali více na nábor zkušených odborníků. Vyzkoušeli jsme si také nábor zahraničních specialistů. Svého času měla společnost téměř 20 % zahraničních zaměstnanců. Zhruba kolem roku 2014 jsme se začali přeorientovávat na nábor juniorů a absolventů a jejich rozvoj, ale narazili jsme na jejich nedostatek. V té době nás oslovila Hospodářská komora Havlíčkův Brod s projektem zaměřeným na popularizaci technických oborů mezi žáky ZŠ. Začali jsme realizovat první osvětové akce, abychom do našeho oboru přivedli novou generaci techniků.

T-Tech_workshopy pro zaky.jpg

Jaké byly první aktivity?

V roce 2014 jsme začali organizovat tzv. interaktivní dopoledne pro žáky základních škol a obecných gymnázií v našem regionu. Scházíme se s nimi 6x až 8x za rok, povídáme si o tom, co se nyní děje na trhu, o budoucnosti technických profesí a představujeme studijní i pracovní příležitosti v oblasti elektro a automatizace. Aktuálním tématem je samozřejmě čtvrtá průmyslová revoluce. Snažíme se vysvětlovat, co si pod tím mají představit, jaký vliv bude mít, resp. má na budoucnost technických oborů a jak se na změny připravit. Interaktivní dopoledne připravujeme společně s Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod a VOŠ, OA a SOUT Chotěboř. Zástupci školy představují možnosti studia a studenti pak vedou praktické úlohy, které si během dopoledne mohou žáci vyzkoušet.

Techniku a svoji práci máme moc rádi a chceme se o to s mladou generací podělit. Proto jsme  v roce 2016 založili Elektrotechnický kroužek. Ten víceméně navazuje na workshopy a jeho cílem je také popularizace technických profesí a příprava účastníků na studium technických oborů. A velkým přínosem je, že kroužek vedou zkušení odborníci z praxe, naši zaměstnanci. Svoji práci mají rádi a jsou v ní dobří. Na účastníky tak kromě znalostí, přenášejí také tuto energii a vztah k oboru. Ti, kteří si pak volí obor ke studiu na střední škole, mají velmi dobrou představu o tom, co to obnáší, a jsou si svojí volbou jistí.

Pro koho je Elektrotechnický kroužek určen a na co konkrétně je zaměřen?

Kroužek je určen pro žáky 2. stupně základních škol a žáky škol středních, máme tu řadu studentů z gymnázia, ale pokračují i ti, kteří už jsou na středních odborných školách. Výuka probíhá v sídle společnosti B:TECH 1x týdně v rozsahu 90 minut pod záštitou AZ Centra Havlíčkův Brod. Obsah je připravován tak, aby podpořil zájem mladých lidí o techniku a motivoval je ke studiu technických oborů. Účastníci se během školního roku seznámí se zapojováním jednoduchých obvodů, naučí se základní výpočty parametrů a měření. Poznají základy programování mikroprocesorů, PC aplikací, PLC a průmyslových robotů. V kroužku elektrotechniky by se děti měly naučit nejenom rozeznávat a zapojovat součástky, ale spočítat i jejich základní parametry a naučit se manuálně pracovat s běžným nářadím. Zopakují si také řadu základních fyzikálních principů. K měření využíváme několik multimetrů, různé generátory signálu i malý osciloskop. K dispozici máme průmyslové počítače, operátorské panely i roboty.

B-Tech_el_krouzek.jpg

Nabízíte absolventům kroužku nějaký doklad/certifikát, který by osvědčoval, jaké znalosti a dovednosti získali?

Účastníkům k přihlášce na střední školu vystavuje osvědčení včetně probíraných oblastí a doporučení ke studiu.

Zajímáte se, jak si absolventi kroužku vedou v dalším studiu nebo přímo v praxi?

S účastníky udržujeme úzký vztah. Řada z nich si u nás ve společnosti vyzkoušela brigádu nebo odbornou praxi. Jedna z absolventek, která nyní studuje automatizaci na FEKT VUT, si nyní bude připravovat pod vedením jednoho z lektorů svoji bakalářskou práci. Rodiče nebo sami absolventi nás v případě dalších úspěchů informují a z toho máme velkou radost. Jeden z našich dlouhodobých účastníků Jiří Wolker získal stáž v Ústavu teorie informace a automatizace v Praze, v červnu 2021 dokonce získal hlavní cenu Talent Vysočiny 2021 v kategorii Technický obor. Jsme na něj hrdí.

Jak jste reagovali na situaci vyvolanou koronavirovou pandemií? Je možné pro to v oblasti postavené na praktických dovednostech vůbec něco udělat?

V ročníku 2019/2020 jsme otevřeli 4 skupiny, do kterých se zapojilo celkem 33 mladých nadšenců. V polovině března 2020 jsme docházku pozastavili, zrušili jsme oficiální zakončení ročníku 2019/2020 spojené s vystoupením na tradičním setkání zaměstnanců společnosti B:TECH a společný výlet do zahraničí. Ale i tak jsme toho stihli hodně. Kromě návrhu a výroby desky plošných spojů, která ve skupince pro začátečníky nesmí chybět, jsme si vyzkoušeli  3D tisk pro prototypovou výrobu. Nechyběla ani oblíbená robotika. Zkrácení loňského ročníku v důsledku epidemie covid-19 jsme si nahradili v červenci formou letního soustředění. Vrhli jsme se na elektroniku a robotiku a musíme konstatovat, že intenzivní soustředění má něco do sebe.

Academy.jpg

Ovlivnila situace s epidemií přípravu dalšího ročníku?

Ano, poměrně zásadně. 5. ročník 2020/2021 měl být mimořádný hned ve dvou ohledech. Jednak slavíme jubileum, zájem o kroužek stále trvá, a dokonce roste. Z toho máme velkou radost. A ještě větší radost jsme měli z toho, že od října 2020 se naše komunita plánovala rozrůst o 5. skupinku v Karlových Varech, kterou rozjeli naši kolegové z pobočky ZPA Industry pod záštitou Domu dětí a mládeže Karlovy Vary. Do ročníku 2020/2021 se tedy celkem přihlásilo 46 žáků z Havlíčkova Brodu a Karlových Varů. Bohužel vlivem opatření se rozjezd Karlovarské skupiny původně odsouval a nakonec neproběhl. Pro vedoucí i tamní děti, to byla velká neznámá a přechod na online formát, tak jako se skupinkami v Havlíčkově Brodě, se nezdařil. Brodské skupinky se víceméně plavně překlopily do online formátu. Setkáváme se na platformě MS Teams, kterou děti znají ze školy a jsou na ni zvyklé.

Co vedlo společnost B:TECH k založení AUTOMATION ACADEMY?

Akademii jsme založili v roce 2018, její kořeny ale sahají do roku 2014, kdy jsme začali technické vzdělávání aktivně podporovat. Hlavní náplní Automation Academy jsou technická školení pro naše specialisty, nové zaměstnance i zákazníky, kteří potřebují školit svoji údržbu. Vedle toho akademie zastřešuje spolupráci firmy se školami. Zaměřujeme se na spolupráci se studenty středních a vysokých škol. Hlavním impulsem k jejímu založení ovšem bylo zavedení systémového zaškolování nových specialistů. Společnost procházela velmi rychlým organickým růstem. Vyčlenění kapacit pro zaškolování a rozvoj kolegů bylo nezbytným krokem.

logo Academy.jpg

 

Přečtěte si také o spolupráci společnosti B:TECH s VOŠ, AO a SOUT Choběboř

článek je věnovanán konkrétním formám spolupráce, které vyvrcholily společnou přípravou a realizací školního vzdělávacího programu Průmyslová automatizace.
Foto: archiv B:TECH,  2021