Podpora studentských projektů v rámci volitelného předmětu

Rozvíjet u žáků a studentů kompetence k podnikavosti, zapojit „firmu“ do výuky a tím podpořit studenty v budoucím rozhodnutí založit a provozovat firmu vlastní, lze i v rámci volitelného předmětu, jak je tomu i na Gymnáziu Thomase Manna v Praze.


Někteří absolventi gymnázií poukazují na to, že je škola vybaví množstvím informací, vzorečků, definic, ale nepřipraví je dostatečně na skutečný život. Žáci Gymnázium Thomase Manna (GTM), které poskytuje částečně dvoujazyčnou česko-německou výuku od prvního ročníku až po maturitu, však oceňují i možnost propojení teorie s praxí.

Ing. Pavla Krummackerová, učitelka němčiny a angličtiny vede na GTM také volitelný předmět ekonomie, který je vyučován v němčině. V jeho rámci probíhají i exkurze do reálných firem, do hodin jsou pozváni bývalí úspěšní absolventi školy, aby žákům představili svou profesní kariéru či podnikatelské projekty a možná tím i usnadnili jejich budoucí volbu povolání.

„Ideální příležitostí ke spojení teorie s praxí je ve volitelném předmětu ekonomie například téma podnikání. Nejdříve jsem studentům vysvětlila, jak funguje podnikání, založení firmy, sestavení business plánu a podobně. Zároveň jsem jim nabídla možnost zúčastnit se projektu Soutěž & podnikej,“ vysvětluje Ing. Krummackerová. Jedná se o tříměsíční program pro středoškoláky, který vrcholí oceněním nejlepších projektů.

„Účast byla dobrovolná, studenty jsem ale k účasti motivovala jedničkou navíc, pokud se přihlásí,“ doplňuje pedagožka. „Na seminář přišel i bývalý účastník soutěže Adam Štrunc, který mluvil o svých zkušenostech a přínosech soutěže. Měla jsem velkou radost, když se dvě studentky z celkových deseti v mé skupině skutečně přihlásily a dotáhly projekt až do konce.“ Obě dívky, Marií a Inu, jsem poznala už jako vítězky pražského regionálního finále 2019 Soutěž & Podnikej.

Studentský start-up MRkMrkev

Soutěžním projektem těchto dvou studentek byl start-up MrkMrkev. Jedná se o projekt, v němž se Marie a Ina snaží zužitkovat „ošklivou zeleninu a ovoce“, které by jinak supermarkety vyhodily. V rámci projektu se dále snaží tyto suroviny zpracovat a prodat pod vlastním brandem.

image4-min-225x300.jpeg

„Postup z regionálního finále byl velký úspěch, účast v celorepublikovém finále pak byla skvělým zakončením. I když naše studentky neskončily na prvních třech bodovaných místech, ocenila jsem spoustu energie a času, které soutěži věnovaly,“ říká pedagožka Krummackerová. „Prezentace projektu před velkým publikem byla určitě neopakovatelnou zkušeností. Na finále byla velká spousta odborníků a podnikatelů, kteří na soutěž přišli získat kontakty nebo nabídnout spolupráci. Díky účasti ve finále se také studentky mohou účastnit dalších workshopů a networkingových setkání, které se jim do budoucna mohou hodit. Jedna z nich byla díky účasti ve finále automaticky přijata na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické.

„Ideální by bylo, kdyby se soutěže zúčastnili všichni žáci a my se mohli tomuto tématu věnovat společně na semináři. Ale bohužel současný vzdělávací systém je nastavený tak, že jim stačí splnit základní povinnosti zadané školou – aktivity navíc buď nestíhají, nebo nechtějí dělat,“ konstatuje pedagožka.  

Zajímalo mě, jak to vypadá dál s projektem marmelád, freshů či polévek z kvalitní, ale nevzhledné zeleniny a ovoce v roce, který je pro obě dívky maturitním. „V našem projektu zatím dál nepokračujeme, plánujeme se tomu více věnovat po maturitě. Zjistily jsme, že by příprava celého projektu, než bychom ho celý mohly rozjet, potřebovala hodně času. Při studiu střední školy to zatím nestíháme. Myslíme si, že když doladíme detaily, tak o naši službu zájem bude. Je to řešení pro potravinové řetězce, jak se ´zbavovat´ jídla, které by jinak vyhodily. Do budoucna plánujeme projekt zrealizovat,“ říkají.

Volitelný předmět jako možnost k podpoře podnikavosti v neekonomických oborech

Aktivita a úspěch v soutěži těchto studentek je reálným příkladem toho, že kompetence k podnikavosti se dají úspěšně podněcovat a rozvíjet i v rámci volitelného předmětu a na různých typech škol – podpora k podnikání není pouze doménou škol s ekonomickým zaměřením.

Ing. Pavla Krummackerová se snaží na semináře ve svém předmětu zvát odborníky z praxe nebo bývalé studenty gymnázia, kteří přibližují svoje zkušenosti s podnikáním nebo se studiem ekonomicky zaměřených vysokých škol. Minimálně jednou ročně organizuje exkurzi, aby měli žáci možnost poznat prostředí skutečné firmy. 

Takto zaměřené volitelné předměty mohou pomoci žákům v nastartování vlastní podnikatelské činnosti či v dalším studijním směřování. (Jedna ze zakladatelek start-up MrkMrkev plánuje pokračovat v bakalářském studiu zaměřeném na inovativní podnikání.)

Na výše uvedených příkladech je zřejmé úzké propojení mezi získáním ekonomického přehledu, znalostí v rámci finanční gramotnosti, kompetencí k podnikavosti a kariérového poradenství. Je i názornou ukázkou toho, že jednotlivé aktivity jsou neoddělitelně propojeny a mohou žákům pomoci s rozhodováním, jakým směrem se bude jejich budoucí kariéra ubírat.

 Ing. Martina Hausdorfová,

garantka oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a oblasti Kariérové poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

Foto: Archiv start upu MrkMrkev


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a tvořivosti

I v  neekonomických oborech středoškolského vzdělávání lze vytvářet prostor studentským projektům a podnikatelským aktivitám – například v rámci nepovinných předmětů, zájmových či klubových aktivit.

Při školním akčním plánování je výhodné využít možnosti spolupráce v rámci předmětových komisí, s pedagogy různých předmětů, s aktivitami kariérového poradenství ve škole.