Praktická zkušenost s podnikáním

Důležitou součástí výchovy k podnikavosti je možnost prakticky si vyzkoušet  podnikání ve vlastní  virtuální či  reálné firmě. Školám je nabízejí dvě organizace s celostátní působností: Junior Achievement (JACzech) a Centrum fiktivních firem (CEFIF).  "Podnikavé komptence" mohou žáci rozvíjet i při realizace školního projektu, organizaci školní akce (jarmark, ples aj.),  v rámci mimoškolních aktivit, např. v akceleračních programech. Postupně pro vás připravujeme inspirativní příklady z konkrétních škol.