Představujte řemeslo jako zajímavou a perspektivní práci

Nezájem o stavební obory se stále nedaří prolomit. O to kreativnější a iniciativnější musí být školy, které je nabízejí. Své aktivity kariérového poradenství by měly cíleně zaměřit i na žáky základních škol.

Dětem a jejich rodičům je nutné obory představovat jako perspektivní z hlediska uplatnění i budoucích výdělků a ukazovat, že i do nich zasahuje nová technika a moderní technologie.

Zapojte úspěšné absolventy

Fotolia_44929814_Subscription_XXL.jpg

Při prezentacích školy se osvědčuje spolupracovat s úspěšnými absolventy. „Šikovný řemeslník má zakázky nasmlouvané na několik měsíců dopředu a nebojí se říct, že si dokáže velmi slušně vydělat. Pro rodiče, kteří chtějí, aby se jejich děti dobře uplatnily, jsou to důležité informace. Punc neatraktivity, který učební obory s výučním listem získaly v 90. letech, přece jen pozvolna bledne. Rodiče se dětem, které nejsou jednoznačně studijní typy, už přestávají stydět doporučovat: Zkus se napřed vyučit, když ti to půjde, můžeš si dodělat maturitu,“ vysvětluje ředitel SOŠ Jarov Mgr. Miloslav Janeček.

Ukazujte perspektivy

„Chytří lidé už dnes nestudují vysokou, ale dělají instalatéry,“  řekl v roce 2015 překvapeným investorům na Wall Street bývalý starosta New Yorku a úspěšný byznysmen Michael Bloomberg.

Zdá se vám to na prahu 4. průmyslové revoluce podivné tvrzení? Miloslav Janeček, ředitel SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově s ním souhlasí.

„Průmysl 4.0 nás bezpochyby zasáhne, proto se na něj připravujeme. Technika jde stále dopředu, a musí to být vidět i v našich dílných,“ říká ředitel Miloslav Janeček. Obkladače, instalatéry či malíře však  podle něj robot, minimálně v bližší buducnosti, nenahradí. Schopnosti, znalosti a šikovné ruce řemeslníků budou dál potřeba. „Ve stavebních oborech automatizace a robotizace jejich cenu na trhu práce nesníží,“ domnívá se David Fresar, zástupce ředitele pro organizační záležitosti. Má na starosti mimo jiné i projekt akčního plánování ve škole a koordinaci týmu, který se na zpracování a naplňování školního akčního plánu podílí.

Buďte vidět, kde to jde

Ukazujte práci svých žáků na oborových veletrzích a výstavách. SOŠ Jarov například v březnu 2018 přestěhovala na Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí For Habitat  na výstaviště PVA EXPO Praha  školní cvičnou střechu a předváděla návštěvníkům práci svých pokrývačů. 

V průběhu roku probíhají u příležitosti různých výstav a veletrhů i soutěžní přehlídky stavebních řemesel. Velké finále letošního ročníku se koná v září 2018 na Mezinárodním stavebním veletrhu For Arch. Zúčastněte se některé z akcí ve vašem regionu.

Práce jako zážitek a hra

Řemeslománie je netradiční způsob náborových aktivit, který zvolila Akademie řemesel Praha – Střední škola technická. Umožňuje žákům základních škol bezprostřední kontakt s řemeslnou prací v prostředí, které je jim důvěrně známé.  „Naložíme do nákladního auta 4-5 workshopových stanovišť, instalujeme je v prostorách ZŠ, na zahradě nebo v interiéru. Chlapci, ale i děvčata procházejí stanovišti, jsou na chvíli truhláři, pak zedníky atd. Mohou si v rámci workshopu zhotovit výrobky, které si berou do třídy. Přesvědčí se, že tesař nepracuje jen rukama, ale i hlavou, že musí znát technické výkresy, umět leccos spočítat a že kvalita jeho práce je velmi důležitá,“ vysvětlují Kateřina Bínová, která má starost náborové aktivity, a  Ivana Nechvátalová, vedoucí odd. vzdělávání dospělých, projektů a grantů.

Mezinárodní slavnost tradičních řemesel je další akcí Akademie řemesel Praha-SŠt, ukazující význam řemesel – díky rukodělné tesařské výrobě za účastni odborníků ze zahraničí vyroste v červnu 2018 během pár dní před očima diváků dřevěná stavba určená do lesoparku v regionu hlavního města Prahy.  Nabízením jednoduchých workshopů u prezentovaných řemesel pro žáky základních škol a veřejnost chce škola cíleně podporovat zvýšení zájmu mladé generace o technické vzdělávání a řemeslné učební obory. Akce se koná pod záštitou Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR  a Cechu strechárov Slovenska.

Cesta za řemeslem je projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy  a pražských středních škol ve školním roce 2017/18 pod záštitou radní hlavního města pro oblast školství Ireny Ropkové.  SOŠ Jarov byla jednou ze zúčastněných škol. „V průběhu sobotních dopolední přicházeli rodiče s dětmi i dědové s vnoučaty do našich dílen. Pod dohledem učitele odborného výcviku je čekala vždy ochutnávka vybraného řemesla a možnost odnést si vlastnoruční výrobky,“ vysvětluje zástupce ředitele pro odborný výcvik stavebních oborů Zdeněk Šerák. Děti si vyzkoušeli například, co dělá malíř, zedník, obkladač, tesař…

Navrhni se dům: Využijte dnů otevřených dveří nejen k prohlídce školy a připravte dětem zajímavou vzdělávací „ochutnávku“: například v jihlavské SŠ stavební si mohou potenciální zájemci o studium pomocí jednoduchého grafického programu i „vyprojektovat“ rodinný dům.

Foto: Fotabanka NÚV