Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji

COP Sezimovo Ústí

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nemusí strávit praktickou výuku jen ve škole

 

Sázíme na odbornost a spolupráci zdravotnických škol

Jeden region a střední školy stejného zaměření.  Co vás napadne jako první? Pokud je to představa konkurence a soupeření o uchazeče, ve zdravotnických oborech Jihočeského kraje to neplatí. Schopnost vzájemné spolupráce je deviza, která se může zúročit i v krajském a školním akčním plánování.

 

Co potřebují školy v Jihočeském kraji?

 Rozsáhlé dotazníkové šetření projektu P-KAP ukázalo, že střední a vyšší odborné školy v Jihočeském kraji považují za velmi důležitou podporu odborného vzdělávání a spolupráci škol se zaměstnavateli.