Zajímavé a inspirativní příklady ze škol v kraji

SŠSPS Zábřeh

Jak skloubit čtenářskou gramotnost a vztah ke čtenářství s odbornou praxí, v níž jsou žáci opravdu dobří? Na zajímavý způsob přišla pedagožka českého jazyka při výuce žáků oboru Kuchařské práce.