Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji

Gymnázium Uherské Hradiště

Na gymnáziu v Uherském Hradišti propojili dvě důležité součásti poradenství – osobní rozvoj a kariérové vzdělávání.

 

SPŠ Otrokovice

Know-how úspěšné spolupráce školy s firmou Barum Continental přii odborném výcviku žáků na pracovištích

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín

Další vzdělávání: hledejte, co chybí. Škola má úspěch např. s kurzem rehabilitační péče – je žádaný mezi sociálními pracovníky, ale i lidmi, kteří doma pečují o nemocné či handiciapované blízké.

 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Systematická péče o nadané žáky, insprirace, jak komplexně integrovat prvky čtenářské a matematické gramotnosti do celé výuky

 

OA Uherské Hradiště

Obchodní akademie nabízí žákům reálné projekty zaměřené na odborné vzdělávání i podnikavost - probíhají i ve spolupráci s firmami a představují nezbytný kontakt žáků s realitou.

 

MESIT, SŠ Uherské Hradiště

Studentský minipodnik je volitelný předmět, díky němuž se žáci seznamují s podnikáním i chodem reálné firmy.  V

 

OU Kelč

Dny pracovních činností: pomoc  žákům se SVP s výběrem dalšího vzdělávání cílí i na prevenci předčasnách odchodů

 

Jak vychovat potravinářské experty

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž je školou profilovanou do oblasti potravinářské technologie a komplexní kontroly potravin. Ve spolupráci s Technologickou fakultou UTB ve Zlíně poskytuje i bakalářské vzdělání v oboru chemie a technologie potravin. Je jednou z více než padesáti SŠ a VOŠ Zlínského kraje zapojených do akčního plánování, poskytuje počáteční i další profesní vzdělávání.

 

Ctíme historii a díváme se dopředu

Mnohé střední školy vznikly sloučením škol zcela odlišných oborů. Zdaleka ne všem se podařilo vytvořit tak vnitřně provázaný celek, aby učitelé, žáci i veřejnost vnímali školu jako jeden živý organismus. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště prozradí své know-how při budování pocitu sounáležitosti, ale i při podpoře iniciativy a podnikavosti svých žáků.

 

Zajímavá zkušenost ze spolupráce škol a firem

Bez kvalitní odborné průpravy a spolupráce s firmami nejde žáky kvalitně připravit na praxi, shodují se střední a vyšší odborné školy ve Zlínském kraji. Jenže napříč republikou se ozývá, že dnešní mladí nemají zájem a firmy o ně příliš nestojí… Jak to dělají tam, kde spolupráce funguje?    

 

Zajímavá zkušenost ze spolupráce škol a firem

Ctíme historii a díváme se dopředu