Inspirace a zajímavosti ze škol v kraji

SUPŠ Karlovy Vary

Zkušenosti školy s výukou cizích jazyků představila na webináři projektu P-KAP ředitelka Bc. Markéta Šlechtová, MPA

 

Střední škola živnostenská Sokolov

SSŽ Sokolov patří s třinácti učebními obory (9 oborů H a 4 obory E) a čtyřmi maturitními obory k největším školám v Karlovarském kraji. V přístupu k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků nematuritních oborů klade důraz na její praktické využití v běžném životě žáků - a dokáže najít a realizovat aktivity, které posilují vnitřní motivaci ke čtení i u slabých čtenářů a nestudijně zaměřených žáků.

 

ISŠTE Sokolov

Úloha školního poradenského pracoviště v prevenci předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, při zpracování individuálních plánů podpry, péči o klima třídy atd. je nemyslitelná bez spolupráce s pedagogy školy.

 

Gymnázium Sokolov

Zkušeností školy: Školní časopis jako žákovská iniciativa; inovativní využivání ICT napříč předměty

 

Svobodná chebská škola

Nedílnou součástí práce ve Svobodné chebské škole, která spojuje základní školu s programem osmiletého gymnázia,  je identifikace nadání a rozvoj nadaných žáků

 

SZŠ a VOŠ zdravotnická Karlovy Vary

Kariérový poradce školy pomáhá při náboru žáků

 

Školy mají zájem o spolupráci se zaměstnavateli

Spolupráce se zaměstnavateli je pro střední a vyšší odborné školy v regionu prioritou, dlouhodobější strategie a plány na spolupráci přitom vytváří jen asi 20 % z nich. Téměř polovina škol (44 %) se navíc potýká s nedostatečnou disciplínou a motivací žáků pro práci v reálném pracovním prostředí. Vyplývá to z průzkumu Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV), do něhož se zapojily téměř všechny střední a vyšší odborné školy v ČR.