Vítaná změna: Tandem odborníka z praxe s pedagogem

Do středních škol přichází reálný svět díky spolupráci odborníka z praxe s pedagogem přímo v hodině.  O právu s právníkem, o designu s návrháři, o autech s odborníky z Tatry.  Díky financování z z tzv. Šablon úspěšných příkladů přibývá.

Tandemová výuky pedagoga s odborníkem z praxe nemusí být jen doménou středních odborných škol, jak ukazuje příklad Gymnázia Žďár nad Sázavou, kde se do výuky předmětu Základy společenských věd aktivně zapojil právník.  Jednalo se o 12 hodin výuky prakticky zaměřené na oblast právní praxe, právních norem, závazkového práva (smlouvy). Prezentace reálných příkladů doplněných pohledem člověka, který se v praxi pohybuje, umožnila žákům mimo jiné klást konkrétní a praktické otázky. „V hodině vedené pedagogem by se dotazy patrně mnohem více soustředily na teoretickou část tématu,“ domnívá se pedagog Mgr. Lukáš Bořil. Pro práci s občanským zákoníkem žáci využívali tablety pro tvorbu a interpretaci smluv, k nimž vyhledávali paragrafy z občanského zákoníku. Příprava na jednu vyučovací hodinu (společná konzultace, příprava cvičení či prezentace) trvala členům tandemu zhruba 2 hodiny.

K progresivnímu trendu zapojit odborníka z praxe do výuky se už druhým rokem připojila SUPŠ v Jihlavě-Heleníně. Žáci 3. ročníku oboru Design oděvu a módních doplňků se zhruba dva měsíce věnují projektu, který pro ně připravují módní návrhářky společně s pedagožkou a zástupkyní ředitele pro praktické vyučování. „V prvním roce jsme spolupracovali s módní návrhářkou Jiřinou Tauchmanovou, ve druhém s návrhářkou Ivetou Řádkovou. Pro každou z odbornic to představovalo 12 hodin výuky a 18 hodin společných příprav a následných reflexí s učitelem,“ vysvětluje zástupkyně ředitele Mgr.A  Miloslava Svobodová. Nedílnou součástí know-how, které může odbornice předat budoucím designérům, je téma budování a prezentace vlastní značky i množství aktuálních informací o dění v oboru.  V praktické části provede žáky formou konzultací cestou od shromažďování podkladů k tématu přes přípravu kolekce, výběr materiálů až po konečnou realizaci, která vyvrcholí módní přehlídkou.

Zajímavý projekt vznikl ve spolupráci firmy TATRA TRUCKS a kraje Vysočina – budoucí opraváři zemědělských strojů ze Střední průmyslové školy Třebíč stavěli v rámci svého odborného výcviku nákladní vůz Tatra Phoenix, který bude sloužit silničářům z Vysočiny jako údržbový posypový vůz. Vlastnímu stavění auta předcházelo týdenní vzdělávání ve výrobním závodě Tatry v Kopřivnici. „Do proškolení bylo zapojeno 10 žáků a 2 učitelé odborného výcviku. Toto vzdělávání zajišťovala firma Tatra a bylo velice přínosné,“ říká ředitel Ing. Zdeněk Borůvka. V dalších měsících pak odborníci z „tatrovky“ dojížděli do Třebíče, kde v dílnách dohlíželi na průběh montáže a koordinovali ji, zatímco učitel odborného výcviku měl funkci organizátora práce.  „Žáci velice oceňovali, že staví nový, moderní nákladní automobil. A největší zážitek byl jistě ten, kdy po skončené montáže si jeden z nich sedl na místo řidiče, otočil klíčkem a motor naskočil. Firma ještě umožnila žákům i učitelům jízdu tohoto náklaďáku na polygonu v kopřivnické Tatře, kde byl vůz přezkušován,“ říká ředitel Borůvka.

Tento model tandemové výuky má velký potenciál. „Za stěžejní považuji to, že se školní prostředí otevře více lidem z praxe, což přináší nové myšlenky, postřehy, vystoupení ze ´školní bubliny´. Problém však může být v ochotě odborníků zapojit se,“ připouští pedagog Lukáš Bořil. Důvodem je časová náročnost – ne každý pracující odborník si může dovolit strávit část svého pracovního dne výukou. Přesto bychom i této formě spolupráce škol a firem měli věnovat pozornost. V současnosti lze tandemovou výuku financovat prostřednictvím Šablon II pro SŠ vyhlášených MŠMT a dotovaných z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů.

Další zajímavé a inspirativní příklady z praxe škol v oblastech odborného a polytechnického vzdělávání, podpory podnikavosti, kariérového poradenství, rozvoje výuky cizích jazyků, digitálních kompetencí, čtenářské a matematické gramotnosti, podpory inkluze i rozvoje škol jako center celoživotního učení přinášíme na webu www.pkap.cz.

Daniela Kramulová, publicistka projektu Podpora krajského akčního plánování