Tandem pedagožky a módních návrhářek na SUPŠ Jihlava-Helenín

Zapojit odborníka z praxe do výuky je progresivní trend, který se rozhodla vyzkoušet i SUPŠ v Jihlavě-Heleníně. Už druhým rokem se žáci 3. ročníku oboru Design oděvu a módních doplňků zhruba dva měsíce věnují projektu, který pro ně připravují módní návrhářky společně s pedagožkou a zástupkyní ředitele pro praktické vyučování. Tandemovou výuku formou zapojení odborníka z praxe škola financuje z tzv. šablon, tedy z fondů EU.

Iniciátorkou projektu tandemové výuky s odborníky z praxe se stala Mgr.A. Miloslava Svobodová, která zastává funkci zástupkyně ředitele pro praktické vyučování na Střední umělecko-průmyslové škole v Jihlavě-Heleníně, zároveň zde vede ateliér Designu oděvů a módních doplňků. „V prvním roce jsme spolupracovali s módní návrhářkou Jiřinou Tauchmanovou, letos s návrhářkou Ivetou Řádkovou. Pro každou z odbornic to představovalo 12 hodin výuky a 18 hodin společných příprav a následných reflexí s učitelem. Základem úspěšného tandemu je dobrý vzájemný kontakt a oboustranná schopnost komunikovat, protože je nutné domlouvat se o termínech, tématech atd.,“ vysvětluje zástupkyně Svobodová. Vzhledem k tomu, že obě odbornice jsou pracovně velmi vytížené, není možné uskutečňovat schůzky podle pravidelného rozvrhu. „Proto jsme návštěvy plánovali zhruba po 3 týdnech,“ dodává pedagožka.

MArtin Humpolak - navrh.jpg

Pomoc od prvních návrhů až po módní přehlídku

Součástí výuky budoucích oděvních designérů je i historie odívání. Ve školním roce 2017/2018 bylo velkým tématem sté výroční založení Československa, proto se obě členky tandemu rozhodly pro téma První republika. Pro letošní školní rok je zvoleno téma Znamení doby – v roce 30. výroční Sametové revoluce cílí na módu „před sametem“. 

Při úvodním setkání s žáky má odbornice z praxe nejprve prostor představit sebe a svoji práci. Nedílnou součástí know-how, které je díky svým zkušenostem schopna budoucím designérům předat, je téma budování vlastní značky, její prezentace na veřejnosti a také spousta velmi praktických informací, například kde shání materiály pro své modely, s jakými klienty se často potkává, na jaká úskalí lze během práce narazit…  

„Pak zadáme žákům téma. Musíme jim o zvoleném období nejprve samy něco říct, pak si žáci hledají další podklady, o letošním tématu mohou mluvit i s rodiči nebo prarodiči. Při dalších návštěvách je odbornice formou konzultací provází cestou od prvních návrhů přes přípravu kolekce, výběr materiálů až po konečnou realizaci, která vyvrcholí módní přehlídkou,“ vysvětluje Miloslava Svobodová.  

MArtina Sulova - navrh.jpg

1_republika - model Martina Sulova.jpg

Přidaná hodnota tandemu s odborníkem

K přidané hodnotě tandemové výuky pedagoga s odborníkem z praxe zástupkyně pro praktické vyučování jihlavské SUPŠ říká: „Největším přínosem je pro žáky asi bezprostřední setkání s praxí a mnoho užitečných a konkrétních rad, jak řešit případná úskalí, které obor přináší. Pokud se mu budou po studiu věnovat na profesionální úrovni, je to pro ně velmi užitečné. Získávají zároveň i jiný úhel pohledu na tuto práci. Když jim například my ve škole říkáme, že si musí vést dokumentaci svých návrhů, nevěří nám, že je to nutné. A teď poznají, jak to v branži opravdu chodí. Uvědomí si, jak je dokumentace a propagace důležitá, že návrhář musí být neustále v kontaktu s děním, s klienty, musí si budovat kontakty a PR své značky.  Uvědomí si zároveň, že v tomhle oboru se nedělá každý den pravidelně od – do, ale že nárazově je třeba investovat hodně času a nepočítat hodiny.“

Nač v počátcích spolupráce nezapomenout

Největší úskalí tandemové výuky s odborníkem z praxe číhají v počátcích spolupráce, soudí zástupkyně ředitele Svobodová: „Nesmíme zapomínat, že odborník zpravidla nemá zkušenosti se školním prostředím ani s učením a neví, jak výuka ve škole probíhá. Musíme mu co nejpřesněji popsat, co od vzájemné spolupráce čekáme, co je v možnostech žáků a co by jim měl přinést.“ Optimální samozřejmě je nastavit spolupráci tak, aby byla oboustranně přínosná.

„S tímto projektem máme pozitivní zkušenosti, proto jsme zpracovali žádost o další pokračování šablon v naší škole,“ dodává.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Žák: Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam. Odborník, za nímž jsou vidět výsledky jeho práce, se může stát pro žáky přirozeným vzorem či autoritou a posílit jejich motivaci ke studiu.

Pedagog: Pohled odborníka z praxe je přínosný i pro pedagoga – rozšiřuje jeho vhled do problematiky z pohledu praxe, který může následně využít ve své pedagogické práci. Může ve vztahu k odborníkovi fungovat současně jako mentor, který odborníka uvádí do nové role a zprostředkovává mu potřebné znalosti a dovednosti z oblasti pedagogiky a školského prostředí.

Odborník: Tandemová výuka zároveň rozšiřuje i vhled odborníka do problematiky školního vzdělávání, jeho možností, potenciálů, potřeb i limitů. Může ho případně inspirovat i k dalším způsobům vnášení reálné problematiky z praxe do školního prostředí, například jako zadání témat maturitních prací nebo studentské odborné činnosti.

Kariérové poradenství

Díky zaměření výuky na konkrétní problémy praxe, které odborník vnáší do výuky, si žáci mohou vyzkoušet činnosti související s reálnou náplní určitých pracovních pozic. Zároveň snáze pochopí vazby probíraného učiva na profesní uplatnění v oboru. Odborník jim může současně nabídnout i „pohled do zákulisí“ na specifika oboru či profese, které jsou cennou složkou kariérového vzdělávání.

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Projektová výuka je jedním z významných prvků rozvoje „podnikavých kompetencí“. Odborník z praxe do ní přináší reálná témata, své zkušenosti a know-how, mnohdy (tak jako v případě spolupráce školy s módními návrhářkami) také zkušenosti s vlastním podnikáním. To vše pomáhá žákům lépe se zorientovat v oblasti a efektivněji svoji iniciativu zacílit.

 Foto: archiv SUPŠ Jihlava-Helenín, kolekce 1. republika


Tandemová výuka – spolupráce s odborníkem z praxe

Tandemová výuka může mít různé podoby – v oblasti odborného vzdělávání je jednou z možností spolupráce pedagoga s odborníkem z praxe. Cílená orientace na problémy a úkoly vycházející z reálné praxe, informace o konkrétní práci a aktuálním dění v oboru, včetně osobních zkušeností a doporučení odborníka, nastavuje žákům nový pohled na učivo a zasazuje jeho obsah do nových souvislostí, které si při standardní výuce mnohdy neuvědomují, nebo podceňují jejich význam.

Další články na téma: Tandemová výuka - spolupráce s odborníkem z praxe