Spolupráce se sdružením TEO prospívá kariérovému poradenství v SPŠ Tachov

Při Střední průmyslové škole Tachov vzniklo v roce 2004 ojedinělé sdružení nejvýznamnějších zaměstnavatelů regionu TEO. Úzká spolupráce s firmami významně usnadňuje žákům rozhodování o jejich budoucí profesní kariéře. 

Firmy sdružené v TEO (Sdružení pro rozvoj technického odborného vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v regionu Tachov) dlouhodobě spolupracují se Střední průmyslovou školou Tachov, Světce 1 v oblasti odborného vzdělávání a kariérového poradenství.

TEO poskytuje odborné praxe a odborný výcvik pro žáky škol již od 2. ročníku, nabízí absolvování doplňkových odborných kurzů k rozšíření odborných dovedností, škola ve spolupráci se sdružením pořádá odborné exkurze a tematické odborné stáže pro žáky i vyučující do firem na české, německé či rakouské straně hranice.  Díky těmto aktivitám získávají žáci osobní zkušenost s možnostmi uplatnění ve studovaném oboru a poznávají reálná pracoviště firem, u nichž mohou po ukončení studia najít uplatnění.

jon-tyson-r9T0LZv8xWQ-unsplash.jpg

Přátelský přechod na trh práce

Díky iniciativě sdružení TEO vznikl webový portál www. knamdoprace.cz s nabídkami pracovních příležitostí přímo od zaměstnavatelů tachovského regionu. Při získávání nových zaměstnanců portál připravuje i nabídky šité na míru absolventům. Na pracovní nabídky jednotlivých zaměstnavatelů mohou zájemci odpovědět prostřednictvím formuláře, a kontaktují tak přímo zaměstnavatele, který pracovní pozici nabízí.

Ředitelce SPŠ Tachov Mgr. Janě Hrčkové se dokonce podařilo s některými členskými firmami vyjednat, že dlouhodobou stáž, odborný výcvik nebo odbornou praxi, kterou žák ve firmě absolvoval, mu při náboru firma uzná jako dvouletou praxi. Toto je nejdůležitější přínos dlouhodobé spolupráce s místními osvědčenými zaměstnavateli.

TEO – model spolupráce i v personální oblasti

V současné době charakterizované nedostatkem pracovníků se nabízí otázka, zda si regionální firmy sdružené v TEO v personální oblasti nekonkurují a nepřetahují si mezi sebou budoucí zaměstnance.

„Sdružení TEO vzniklo právě proto, aby si firmy nepřebíraly kvalifikované zaměstnance. Do školy se hlásí žáci, kteří chtějí pracovat „doma“ a mají jistotu, že zde najdou odpovídající práci a výdělek. Ve škole se snažíme žáky do firem rozdělovat po vzájemné dohodě mezi žákem a firmou. Důležitou roli hraje bydliště žáka nebo ochota firmy přispět na dopravu.

Na společných shromážděních se personalisté vzájemně informují o možnostech získávání nových zaměstnanců, vyměňují si dobré i špatné zkušenosti. Výsledkem nutnosti spolupracovat je i webový portál knamdoprace.cz

Pro zaměstnavatele je velkou výhodou, že si už v průběhu přípravy na povolání ověřují schopnosti svých potencionálních zaměstnanců a dokonce mají možnost pozitivně ovlivnit jejich zaměření podle svých specifických požadavků,“ vysvětluje ředitelka školy Mgr. Jana Hrčková.

Škola si sice nevede přesnou evidenci, kolik absolventů nastoupí do partnerských firem sdružení, ředitelka Hrčková však říká, že při návštěvě firem se k ní vždy hlásí nejen nově přijatí absolventi, ale i bývalí žáci, kteří ve firmě pracují několik let a jsou vyhledávanými odborníky ve své profesi.

Sdružení TEO boduje i u zájemců o studium

Firmy se zapojují do náborových aktivit a podporují motivaci pro volbu technického povolání u žáků základních škol nejen v Tachově, ale také v ostatních základních školách v místě působení firem.

Stabilní pozice členských firem na regionálním trhu práce výrazně pomáhá při získávání žáků do technicky náročných oborů, které SPŠ vyučuje. „Je výhodné, když rodiče našich žáků vědí, že jejich dítě má možnost uplatnění v místě svého bydliště. Pozitivně vnímají aktivitu zaměstnavatelů při nabídce nadstandardních podmínek při studiu na naší škole – stipendia, rozvojové aktivity, účast na veletrzích a exkurzích, ale i podporu absolventů školy při vysokoškolském studiu,“ konstatuje ředitelka.

I díky této spolupráci se téma předčasných odchodů ze vzdělávání týká ve škole jen jednotlivců – v průběhu studia podle ředitelky Hrčkové odejdou tak 3 % žáků. Důvody zůstávají stále stejné – především jde o žáky z nestabilního rodinného zázemí. Špatná volba oboru je zastoupena méně často.


INSPIRACE PRO ŠKOLNÍ AKČNÍ PLÁNY

Kariérové poradenství

Partnerství školy se sdružením regionálních zaměstnavatelů je příklad, jehož přenositelnost může být v konkrétních podmínkách obtížná (podobný model, společnou smlouvu o partnerství, má např. SPŠS Vsetín). Zaměřme se však na prvky spolupráce, které lze v oblasti kariérového poradenství uplatnit:

  • Všechny formy pobytů žáků na pracovištích firem v tuzemsku i v zahraničí (exkurze, odborná praxe či výcvik, stáže…) lze využít také z pohledu kariérového poradenství (např. na jaké pozici může absolvent příslušného oboru na daném pracovišti pracovat; jakými znalosti či dovednosti bude žák se zájmem o určitou pozici vybaven po absolvování studia a které potřebuje doplnit – jak?; pracovní prostředí; firemní kultura, platové podmínky…)
  • Při individuální i skupinové práci s žáky v rámci KARIPO vzít v úvahu potenciál doplňkových kurzů, které škola nabízí či zprostředkovávání
  • Pomáhat žákům orientovat se ve vyhledávání pracovních nabídek pro absolventy

 V současné době sdružuje 16 významných zaměstnavatelů Tachovska, Stříbrska a Borska:

BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s .r. o.; Formy Tachov s. r. o.; ROTAREX PRAHA, spol. s r. o;. GRAMMER CZ, s. r. o.,záv. Tachov; INOTECH ČR, spol. s r. o.; Kermi s. r. o.; Technické pružiny SCHERDEL s. r. o.; KETNET s. r. o.; FLEA s. r. o.; Panasonic Industrial Devices Czech s. r. o.; RSF Elektronik spol. s r. o.; NOVASPORT spol. s r. o.; KDK Automotive Czech. s. r. o.; Polytec Compozites Bohemia s. r. o.; PRESSOL Tschechien s. r. o.; Grammer CZ Servicecenter s. r. o.


Foto: Unsplash - fotobanka zdarma (Photo by Jon Tyson on Unsplash)