FIBA banka

Banka FIBA zabezpečuje platební styk českých fiktivních firem se zahraničím. Účet je veden v eurech. Minimální vklad při otevření účtu je  3000 EUR. Pokud neplánujete obchodovat se zahraničím, tak si prosím tento účet neotvírejte. 

Firma, která má účet u CEFIBANKA a chce obchodovat do zahraničí si účet u FIBA banky nezakládá, může platit přímo prostřednictvím svého běžného účtu, ale musí použít formuláře pro platby do zahraničí.

Jak provést platbu?

Platbu do zahraničí je možno provést jenom  přes banku FIBA, která sídlí na CEFIF. Pokud u ní nemáte vedený účet, tak o něj požádejte.

Pro mezinárodní platební styk se používá jiný druh příkazu k úhradě, než je běžný pro styk v rámci republiky.Formuláře pro platbu jsou k dispozici na našem CD s dokumenty. Jiné platební formuláře nebudou akceptovány! 

Jednotlivé náležitosti jsou:

  • jméno firmy, která platební příkaz vydavá
  • částka, která se převádí
  • měna, ve které je platba prováděna (optimálně eura)
  • číslo účtu plátce
  • jméno banky, u níž má příjemce účet
  • číslo účtu příjemce
  • plná adresa příjemce - podle ní mohou pracovníci CEFIF identifikovat, o kterou firmu se jedná, je-li chyba v číslu účtu
  • dvojmístný kód země, kde příjemce sídlí - přehled platných kódů pro jednoltivé země naleznete např. zde
  • důvod platby

Pokud si nebudete jisti, že vyplňujete správné údaje o příjemci, nebojte se ho e-mailem zeptat. Pokud bude v platebním příkaze chybně uvedeno číslo účtu a adresa příjemce, nebude možné transakci provést!