Personální oddělení

Personální oddělení připraví popisy pracovních pozic, zpracuje pracovní smlouvy jednotlivých zaměstnanců, eviduje docházku a dodává podklady pro mzdovou účtárnu.

Personální odddělení také zajišťuje přípravu hodnocení zaměstnanců fiktivní firmy - připraví formulář pro hodnotící pohovor a po domluvě s vyučujícícm i harmonogram jednotlivých pohovorů.