Správa sociálního zabezpečení

Právní úpravu organizace a provádění, sociálního zabezpečení obsahuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1992. Sociální zabezpečení podle tohoto zákona zahrnuje:

  • nemocenské pojištění zaměstnanců a osob postavených jim v tomto pojištění na roveň, nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných,
  • důchodové pojištění.

Pro všechny fiktivní firmy je místně příslušná Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem v Praze.

Výplaty dávek:

  • 1. - 3. den nemoci nikdo
  • 4. - 21. den nemoci zaměstnavatel
  • 22. a další den nemoci OSSZ

Protože procvičovat mají žáci, tak každá nemoc končí 21. dnem, OSSZ neschopenku nevyplácí. Dalším důvodem je i to, že pracovníkům ve fiktivní frimě nejsou vedeny individuální účty v bance.

Při založení nové fiktivní firmy (na rozdíl od reálných firem také při změně personálního obsazení fiktivní firmy) odesíláte na CEFIF následující:

  • přihlášku plátce sociálního pojištění - v reálném provozu to není třeba při změně ve firmě. Cílem tohoto opatření je, aby se s přihláškou seznámili všichni žáci,
  • od okamžiku výplaty prvních mezd každý měsíc hlášení o platbě sociálního pojištění na CEFIF a své bance příkaz k úhradě tohoto pojistného na účet Správy sociálního pojištění CEFIF.

Ze zákona musí firma tuto povinnost splnit do 8. dne následujícího měsíce. Vzhledem ke specifikům školní výuky není nutné toto splnit. Nicméně zpoždění by nemělo být příliš velké.

Pravidelné odvody sociálního pojištění jsou jedním z předpokladů pro udělení osvědčení o práci ve fiktivní firmě.