Stručná historie

Koncept fiktivních firem spatřil světlo světa v 17. století, kdy byl v Německu používán pro zácvik nových pracovníků v místních manufakturách. Pro potřeby vzdělávání začaly být fiktivní firmy používány v německy mluvících zemích od druhé poloviny minulého století.

Do České republiky přišly fiktivní firmy v roce 1992, kdy Mgr. Slanař z Vídně na VŠE přednášel o této vzdělávací metodě. Na základě zájmu, který tato přednáška vzbudila bylo na Katedře didaktiky ekonomických předmětů založeno Centrum fiktivních firem. Jeho prvním vedoucím se stal Doc. Miloslav Rotport.

Na VŠE CEFIF působil až do konce roku 2001, kdy přešel CEFIF na Výzkumný ústav odborného školství, jednoho z předchůdců současného Národního ústavu pro vzdělávání, kde sídlí dosud.

Rok 2003 je dalším důležitým datem v historii fiktivních firem u nás. Od tohoto roku je CEFIF přidruženým členem EUROPEN.