Zapomněli jsme náš kódfiktivní firmy

Napište kterémukoliv pracovníku CEFIF a on vám jej sdělí.