Informační systémy

Metodický portál RVP.CZ


Metodický portál RVP.CZ vznikl jako hlavní metodická podpora učitelů a k podpoře zavedení rámcových vzdělávacích programů ve školách. Jeho smyslem bylo vytvořit prostředí, ve kterém se budou moci učitelé navzájem inspirovat a informovat o svých zkušenostech.


Infoabsolvent.cz

Informační systém nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Zahrnuje přehledně zpracovanou aktuální vzdělávací nabídku středních, vyšších odborných a vysokých škol, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. K dispozici je orientační test zájmů Profitest a videoukázky vybraných profesí. Obsahuje podrobné informace žákům a žákyním se zdravotním postižením.


Vzdělávání a práce.cz

Portál je praktickou pomůckou pro všechny, kteří se zajímají o nové pracovní příležitosti, rozšíření svých dovedností a další profesní rozvoj. Propojuje tři klíčové oblasti: zájemce o práci, nabídku vzdělávání a firmy hledající zaměstnance. Nabízí ucelenou nabídku kurzů, zkoušejících a volných pozic k jednotlivým profesním kvalifikacím.


narodnikvalifikace.cz

Portál je informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR.  Jsou zde zveřejněny informace o schválených profesních kvalifikacích, které jsou uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. Portál informuje o všech novinkách a událostech v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Čeština pro cizince

Portál Čeština pro cizince nabízí přehledné a úplné informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v ČR nebo o udělení státního občanství ČR a budou skládat zkoušku z českého jazyka nebo zkoušku z českých reálií.


Europass - dodatky k osvědčení

Databáze zjdnodušuje vydávání Europass - dodatků k osvědčení jak školám (registrace), tak individuálním žadatelům (on-line žádost). Dodatek k osvěšdčení je je doklad připojený k osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výučnímu listu, vysvědčení o maturitní zkoušce).