On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2017

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

2. 11. 2017 Badatelsky orientovaná výuka (jak bádat venku, napříč předměty, pohled z praxe)

Ing. Martin Kříž nám téměř před dvěma lety předložil svou představu vzdělávání v zahradě napříč předměty. Jaká bude jeho koncepce badatelsky orientované výuky?

8. 11. 2017 Gender – volba povolání podle schopností a nadání, nikoliv podle předsudků

Lektorský tým paní Ireny Smetáčkové naváže na předchozí webinář Genderová rovnost – tipy pro obsah a metody výuky na ZŠ a bude se dále věnovat tématu rovnosti žen a mužů.

30. 11. 2017 Problémové chování ve škole, jeho prevence a účinné řešení

Kdo z učitelů nikdy neřešil vztahy mezi žáky, nebo chování žáků vůči samotnému učiteli? Mgr. et Bc. Julius Bittmann se podělí o své zkušenosti asistenta a pedagoga na základní škole.