On-line akce na Metodickém portálu RVP.CZ v říjnu 2019

Metodický portál RVP.CZ nabízí svým uživatelům tematická setkání ve virtuálním prostředí. Mají formu webinářů, webových seminářů.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE TERMÍNY ON-LINE SETKÁNÍ OD 20.00.

2. 10. 2019, Moderní karetní a deskové hry k rozvoji matematické gramotnosti

Veronika Havelková nám představí vybrané hry, které podporují matematickou gramotnost na 2. stupni ZŠ.

10. 10. 2019, Asistent pedagoga v týmu základní školy – asistent jako podpora pedagoga

Zkušená lektorka Helena Kumperová naváže na zářijové setkání s tématem asistenta pedagoga. Tentokrát se budeme věnovat týmové spolupráci učitel a asistent.

16. 10. 2019, Aplikace environmentálních prvků do vzdělávací nabídky mateřské školy

Širokou škálu her a činností napříč všemi výchovami, které lze využít při práci s dětmi nejen v mateřských školách, nám představí Mgr. Michael Novotný.

22. 10. 2019 od 9:30, Pojetí asistentů pedagoga od 1. 1. 2020 a jejich financování

JUDr. Hana Poláková, dlouholetá a zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů, nás seznámí se základními změnami právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů o prázdninách – např. nový model financování regionálního školství, dvojí pojetí asistentů pedagoga aj.

24. 10. 2019, Čtení, to je zábava

Na jarní online setkání k matematické gramotnosti navazuje setkání s tématem čtenářské gramotnosti. Jovanka Rybová a Tomáš Koten si pro nás připravili množství praktických námětů a příkladů z praxe.

31. 10. 2019, Digitální gramotnost v předškolním vzdělávání

Informační technologie v MŠ ano, či ne? Autorka seriálu článků Informační technologie v mateřské škole Bc. Jana Smolková se spolu s námi zamyslí nad možnostmi rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku.