Obvyklý průběh prvního setkání

  • V úvodu se společně domluvíme, čemu budeme naše setkání věnovat (upřesní se Vaše „zakázka“).
  • Poté proběhne anamnestický rozhovor – pokud se Vám některé otázky budou zdát příliš osobní, nemusíte na ně odpovědět.
  • Následuje vlastní konzultace/vyšetření dítěte. Jejich průběh Vám předem stručně popíšeme. Zejména při vyšetření obvykle pracujeme s dítětem samostatně. U menších nebo úzkostných dětí je však možné i vyšetření v přítomnosti dospělé osoby, která dítě na vyšetření doprovází.
  • Nakonec Vás seznámíme s předběžnými závěry a domluvíme se na dalším postupu.
  • Pokud se domluvíme na vypracování odborné zprávy, můžete si ji vyzvednout buď osobně, nebo Vám ji zašleme poštou. Zprávu vypracujeme nejpozději do 30 dnů od termínu našeho setkání.