Korektura textu

Základní text, ve kterém se budou provádět korektury, má soutěžící k dispozici v počítači. Současně obdrží předlohu rozdělenou do 6 odstavců po 5 řádcích na stránce. V ní je vyznačeno 250 korektur. Na jednom řádku předlohy smí být vyznačena pouze jedna korektura, umožní-li to druh korektury. Soutěžící musí za 10 minut vyřešit nejméně 40 korektur, aby byla hodnocena jeho práce v celkovém pořadí.

Soutěžní práce je hodnocena do místa, kde soutěžící po závěrečném odpískání oddělil další text pěti prázdnými řádky (5x stisknout klávesu Enter).

Soutěžící nemusí soutěžit v disciplíně psaní na klávesnici. Při rovnosti počtu bodů několika soutěžících není další kritérium a všichni mají stejné umístění.

Průběh soutěže

V každé učebně jsou dva pedagogové, kteří zajišťují správný průběh soutěže.

  1. Soutěžícím se rozdá zadání lícem dolů.
  2. Soutěžící jsou vyzváni k uspořádání předlohy (srovnání stránek).
  3. Je vydán pokyn k otevření souboru v počítači a jeho uložení do příslušné složky.
  4. Poté je odstartována soutěž.  Soutěž trvá 10 minut.
  5. Soutěž je ukončena. Všichni soutěžící 5x stisknou klávesu Enter a odstoupí od počítače. Ukládají jednotlivě, pouze za přítomnosti dozoru.

Hodnocení

Za všechny korektury od začátku práce k poslední provedené korektuře se soutěžícímu připočítává po 100 bodech, za korekturu s jakoukoli chybou či chybami a za neprovedenou korekturu se odečítá 250 bodů. Dvě chyby v jedné korektuře se počítají za jednu chybu.

Příklad výpočtu

Soutěžící skončil práci u 131. korektury, po níž 5krát entroval. Z toho 2 korektury byly chybné, 1 korekturu vynechal a udělal 2 strojopisné chyby.

131 x 100

- (2 + 1 + 2) x 250

=

=

13 100

-1 250

C e l k e m  bodů = 11 850