Legislativa

Legislativu žákovských soutěží upravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vyhláška č. 55 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 55

Vyhlášení soutěží a přehlídek ve školním roce 2018/2019

Vyhlášení soutěží 2018/2019

Formuláře pro vyúčtování finančních prostředků na soutěže

Formuláře pro vyúčtování