Státní zkoušky

Novela školského zákona upravující státní zkoušky a vyhláška upravující jejich průběh je schválena.

Novela školského zákona upravující státní zkoušky byla definitivně schválena a dne 22. 2. 2016 vstoupila v platnost i prováděcí vyhláška umožňující opětovné spuštění zkoušek.

Státní zkoušky budou znovu spuštěny od 1. dubna 2016 a zkouškové období bude trvat do konce června 2016.

Do konce února budou na našich stránkách zveřejněny veškeré potřebné informace k přihlašování se na zkoušky, požadavcích na jejich složení a k jejich průběhu.