Přihlášky na semináře, platební podmínky

  

Závazné přihlášky přijímáme na e-mailu stanislava.frydrychova@nuv_cz do 15. 9. 2012.

Přihláška musí obsahovat: název semináře, přesný název vaší školy (kvůli fakturaci), adresu školy, IČ a DIČ; dále jméno a příjmení účastníka, jeho titul, datum narození a e-mail.

Později došlým přihláškám budeme moci vyhovět pouze tehdy, budou-li v učebně volná místa.

Každou přihlášku obratem potvrdíme. V případě velkého zájmu si však vyhrazujeme právo vyhlásit náhradní termín, který oznámíme zároveň s potvrzením přihlášky. S ohledem na kapacitu a využívání učebny prosím považujte event. náhradní termíny za závazné.

Další informace k semináři (o dopravě, změnách atd.) budeme také zasílat na uvedenou e-mailovou adresu.

Na základě přihlášky obdržíte fakturu na výše uvedenou částku. Platby v hotovosti nejsou možné. Účastnický poplatek se nevrací. Za odhlašovanou osobu lze poslat náhradníka. Jeho jméno je třeba nahlásit včas, abychom zajistili vydání osvědčení.

Všechny naše semináře jsou akreditovány MŠMT (pod čj. 6189/2012-25-112). Účastníci obdrží na závěr semináře osvědčení. Proto je nutné uvést do přihlášky i titul, jméno, příjmení a datum narození.