Těsnopis pro každého: březen 2007

Pokud jste si předsevzali, že v tomto roce věnujete těsnopisu minimálně tolik času jako v roce loňském, vaše rozhodnutí vítáme a určitě pro vás připravíme další lekce. Nejdříve zkuste, zda jste nezapomněli nic z předchozí lekce. Napište si například věty:

Kdo ví, kdy se vrátí z Komerční banky? Některý úkol z minulého roku je třeba už dodělat. Máš chodit méně.

Také v této těsnopisné lekci se naučíte kromě jednoho nového písmene (n) i několik rychlopisných vylepšení. Připravte si proto tužky a listy s těsnopisnými linkami. Pak pečlivě čtěte a pište (třeba i desetkrát vedle sebe nebo dokonce na několik řádků) naše příklady.

Příklady slov

1. řádek obrázku: platí, vlakem, hledá, chléb, teplo, vedle

2. řádek obrázku: tisk, úzké, blízko

3. řádek obrázku: nese, na, nám, víno, on, jasné

4. řádek obrázku: ten, venku, den

5. řádek obrázku: není, neumí, neodjede, nejsme

6. řádek obrázku: jich, Jitka, Jiří, jinak

7. řádek obrázku: nás, náš, v našem, z našeho, jen, nejen 

Z předchozích lekcí už známe symbolické vyznačování písmen "r" a "n". V tomto těsnopisném pokračování nás čekají "l-ové symboly". Budou už poslední. Také písmeno "l" nemusíme tedy v některých případech ani psát. Když následuje po znaku jednostupňovém (například po v, p, h, ch, d apod.), úplně postačí, když tento znak protáhneme k horní lince a jeden stupeň pod základnu. Tak vznikne 3,5 stupně vysoký znak, který se může zesilovat (a tím vyznačovat "a" nebo "á"). Z psaní většiny "l-ových symbolů" vyplývá i psaní na relativní základnu. Smyčka symbolu "dl" však končí na původní základně.

Pro složku písmen "sk" zná těsnopis jednostupňový znak podobný kopečku. Od písmene "k" se opravdu liší jen velikostí. Protože píšeme foneticky, používáme tuto složku i pro psaní "zk". Složka se píše dobře, zesilujeme ji v její pravé části, když tužku vedeme ve směru shora dolů.

Písmeno "n" jsme dosud uměli napsat jen symbolicky. Připomeňte si - třeba i se sešitem a tužkou v ruce - slova dávno, jemný, kniha, hned, vypnete a jiné. využívejte i nadále znalosti těchto symbolů. Jejich psaní je rychlé a pohodlné. Dnes se naučíme psát písmeno "n" všude tam, kde symbol použít nemůžeme. Na třetím řádku vidíte, že má tvar malé vlnky. Je vysoké jen čtvrt stupně. Zesiluje se v krátké části, kdy ruka vede tužku směrem shora dolů, na slabiku "na" nebo "ná".

Jak vidíte ze čtvrtého řádku, těsnopisné písmo zná tvar nejen pro samotné "n", ale tentokrát i pro "en". Je také jen čtvrt stupně vysoký, ale přibližně třikrát delší než pro "n".

Záporka "ne-" se píše jako "n". Umisťuje se na začátek předpon a ke koncovým zkratkám na jejich základnu.

Pro zrychlení těsnopisného zápisu se ve slabice "ji-" vynechává písmeno "j" všude tam, kde nemůže dojít ke zkreslení slova. Nikdo by zřejmě neříkal Jitce Itka, Jiřímu Iří apod. Příklady si prohlédněte a napište podle šestého řádku předlohy.

Pro velmi často se vyskytující zájmena "nás" a "náš" používá těsnopis samoznaky. V nich se po slabice "na" sice písmena "s" nebo "š" napíší, ale v opačném směru. Jejich kružnice navíc není úplná. o přečtení odpovídajícího tvaru zájmena "náš" rozhodne předložka a následující podstatné jméno.

Všechno nové si nyní shrneme v několika větách:

On nese jen chléb. Jiří neodjede vlakem. Jitka má úzké šaty. Nejsme tak blízko vedle nich. Venku není teplo. Platí nám jich už 20. Je jasné, že hledá jen naše víno.