Autoevaluace

Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení – Cesta ke kvalitě (2009 - 2012)

Projekt Cesta ke kvalitě se zaměřil na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení. Řešiteli tohoto projektu MŠMT byli Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).


web projektu