Cesta ke kvalitě

proj_slider_img.jpg

Základní a střední školy mají zákonnou povinnost pravidelně provádět zhodnocení své vlastní práce.  Dobře provedené vlastní hodnocení (autoevaluace) ukáže klady i zápory dosavadní práce školy a může se stát odrazovým můstkem k pozitivním změnám a zároveň k posílení autonomie škol. Cesta ke kvalitě proto nabídla školám pomocnou ruku.

Cesta ke kvalitě

Cesta ke kvalitě byl národní projekt MŠMT s plným názvem "AUTOEVALUACE" - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“ (CZ.1.07/4.1.00/06.0014). projekt partnersky realizoval Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Národní institut pro další vzdělávání. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

Projekt Cesta ke kvalitě byl zaměřený na všestrannou podporu škol v oblasti vlastního hodnocení.

Základní a střední školy mají zákonnou povinnost pravidelně provádět zhodnocení své vlastní práce. Podívat se s určitým nadhledem na své vlastní působení není ovšem nic jednoduchého a řada škol to pokládá za velký problém. Přitom jedině dobře provedené vlastní hodnocení (autoevaluace) ukáže klady i zápory dosavadní práce školy a může se stát odrazovým můstkem k pozitivním změnám a zároveň k posílení autonomie škol. Cesta ke kvalitě proto nabídla školám pomocnou ruku.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Projekt je ukončen k 31. 8. 2012. Portál evaluačních nástrojů je zprovozněn na portálu RVP.CZ.


Cílem projektu bylo podpořit školy v jejich autoevaluačních procesech touto nabídkou: