Bulletin

6. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

V šestém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zamýšleli nad procesem rozvoje školy. Objevují se zamyšlení jak poznávat možnosti zkvalitňování své práce a jak tyto možnosti realizovat. V tomto čísle se zamýšlíme nad otázkou, jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou a změnou. O své zkušenosti s tím, co je zásadní pro rozvoj školy, se podělili dva zkušení ředitelé středních škol. Oba se shodli na tom, že klíčem ke kvalitě je kvalita učitelů. K využívání nabízíme celou řadu evaluačních nástrojů, které pomáhají řediteli a učitelům při individuálním hodnocení práce i rozvoji učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků. Některé z nich naleznete v příloze. Informujeme o multimediálním průvodci autoevaluací ve formě DVD, na kterém budou veškeré výstupy projektu Cesta ke kvalitě. Také Vám k zapůjčení nabízíme publikace, které byly v rámci projektu zakoupeny a upozorňujeme na publikace, které vznikly v rámci projektu. V závěru se dozvíte, co se nového v projektu dělo – na příklad to, jak byl projekt prodloužen. Zároveň hlavní manažer projektu vyhodnocuje jednotlivé aktivity před jeho ukončením.

 

5. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

V pátém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zabývali závěrečnou fází autoevaluace, v jejímž rámci je vytvářena zpráva o vlastním hodnocení. Objevují se zde zamyšlení nad významem a funkcí autoevaluační zprávy, nad tím, jak probíhá proces jejího vzniku a jak je to se strukturou zprávy o vlastním hodnocení. O své zkušenosti s tvorbou zprávy o vlastním hodnocení školy se podělily i ředitelky dvou základních škol. V tomto čísle je také řešena otázka, zda, s kým a jak výsledky vlastního hodnocení komunikovat. Věnujeme se i otázce legislativních změn. Nabízíme také praktické možnosti, jak zjišťovat klima školy nebo třídy a také představíme dotazníky pro učitele, žáky i rodiče, které naleznete v příloze. Dozvíte se také, co nového se v projektu dělo a bude dít a jaké nástroje a další výstupy již můžete využívat.

 

4. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

Ve čtvrtém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zabývali další fází autoevaluace, a to zpracováním dat a informací, analýzou výsledků a jejich interpretací. Toto téma se objevuje v řadě článků, dočtete se například, jak může škola co nejlépe nasbíraná data vytěžit. Zamyslíme se také nad tím, že při interpretaci dat pracujeme nejenom s daty, ale i s lidmi, a co to ve výsledku může znamenat. Zároveň Vám nabídneme praktické příklady vyhodnocování a interpretace dat. Věnujeme se i otázce legislativních změn a tomu, co nového se děje v některých aktivitách projektu – nyní se zaměřujeme na práci poradců autoevaluace, kteří od listopadu 2010 pracují přímo na školách. Pozveme Vás na workshopy v dalším školním roce a stejně tak i na naši závěrečnou konferenci. V neposlední řadě Vám nabídneme evaluační nástroj Ankety pro rodiče, pro žáky a pro učitele.

 

3. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

Ve třetím čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zaměřili na volbu nástrojů, metod a technik. Téma prolíná řadu příspěvků a dozvíte se například, jak lze přistupovat ke zjišťování informací a jaké jsou přednosti či úskalí nejčastěji používaných metod a jak si při volbě metod počínat. Zamyslíme se nad tím, co může a nemůže přinést testování výsledků vzdělávání žáků, jaká rizika může mít.  Budeme se věnovat i otázce, jak poznat kvalitu evaluačních nástrojů a také se věnujeme zamyšlení, co by znamenala chystaná legislativní změna v oblasti autoevaluace. Budete mít možnost se seznámit s dalšími zajímavými články o aktivitách, které pro vás nabízíme a se zkušenostmi Vašich kolegů v oblasti autoevaluace. V neposlední řadě Vám nabízíme jedinečný nástroj – rámcové vlastní hodnocení školy.

 

2. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

Po prvním čísle, které informovalo o novém projektu, bychom chtěli další čísla našeho bulletinu Na cestě ke kvalitě věnovat jednotlivým fázím autoevaluačního procesu. Druhé číslo bulletinu jsme zaměřili na počáteční fázi autoevaluace: analýzu aktuálního stavu, plán autoevaluace a volbu kritérií a indikátorů. Téma prolíná v různé podobě řadou příspěvků, ať už jsou to články odborné, nebo věnované zkušenostem škol a ředitelů.

 

1. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

Bulletin se zabývá řešením různých otázek a aspektů provádění vlastního hodnocení školy. Vítáme vás na stránkách prvního čísla bulletinu národního projektu Cesta ke kvalitě, jehož smyslem je pomoci školám při autoevaluačních procesech. Budeme se setkávat na této společné cestě dvakrát ročně po dobu tří let. Na 500 škol se přihlásilo k přímé účasti v některé aktivitě projektu, ale byli bychom rádi, kdybyste něco užitečného pro sebe a inspiraci pro vlastní hodnocení vaší školy nacházeli v bulletinu i vy ostatní. Využili jsme k tomu vašich požadavků a námětů z  dotazníku projektu uveřejněného v Učitelských novinách i z jiných výzkumů.