6. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

V šestém čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zamýšleli nad procesem rozvoje školy. Objevují se zamyšlení jak poznávat možnosti zkvalitňování své práce a jak tyto možnosti realizovat. V tomto čísle se zamýšlíme nad otázkou, jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou a změnou. O své zkušenosti s tím, co je zásadní pro rozvoj školy, se podělili dva zkušení ředitelé středních škol. Oba se shodli na tom, že klíčem ke kvalitě je kvalita učitelů. K využívání nabízíme celou řadu evaluačních nástrojů, které pomáhají řediteli a učitelům při individuálním hodnocení práce i rozvoji učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků. Některé z nich naleznete v příloze. Informujeme o multimediálním průvodci autoevaluací ve formě DVD, na kterém budou veškeré výstupy projektu Cesta ke kvalitě. Také Vám k zapůjčení nabízíme publikace, které byly v rámci projektu zakoupeny a upozorňujeme na publikace, které vznikly v rámci projektu. V závěru se dozvíte, co se nového v projektu dělo – na příklad to, jak byl projekt prodloužen. Zároveň hlavní manažer projektu vyhodnocuje jednotlivé aktivity před jeho ukončením.

Poslední šesté číslo bulletinu leží před vámi. Snažili jsme se projít společně s vámi postupně všechny fáze procesu autoevaluace a poskytnout vám k tomu co nejvíce materiálů. Dnes se na závěr zamyslíme nad celým procesem rozvoje školy.

Co vám nabízíme v tomto čísle?

Hlavní trasa směřuje k poznání, že úspěch autoevaluace jako strategie řízení kvality rozvíjené zevnitř školy jasně souvisí s tím, jak jsou lidé ve škole schopni se učit, poznávat možnosti zkvalitňování své práce a toto zkvalitňování realizovat.

Rozhledna se zamýšlí nad dilematem, jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou a změnou.

Zastávce s legislativou se dozvíte, jak to nakonec dopadlo s legislativní změnou v oblasti vlastního hodnocení školy.

A víte, jaký je rozdíl mezi změnou a reformou? Pojmy vám pomůže upřesnit rubrika Bezpečný průjezd.

Křižovatce názorů se dva zkušení ředitelé středních škol shodli, že klíčem ke kvalitě školy je kvalita učitelů. Jak ji ale rozpoznat? Rubrika Stopařův průvodce vám nabídne celou řadu evaluačních nástrojů, které napomáhají řediteli a učitelům při individuálním hodnocení práce i rozvoji učitelů a vedoucích pedagogických pracovníků. V příloze najdete podrobnou informaci o třech z nich.

Nad změnou sebe sama se zamýšlely i děti v rubrice Oáza. Jako řešení některé vidí vůli a práci na sobě, jiné děti jsou se sebou spokojeny. Jako devítiletý Vojta: „Nechtěl bych nic měnit. Akorát v příštím životě bych chtěl být pes.“

Cesta kolem světa nás tentokrát zavede za autoevaluací do Spolkové republiky Německo.

Setkání na cestě zachytilo, co přinesly dvěma základním školám z Prahy a Plzně vzájemné návštěvy. Bylo toho opravdu hodně.

V Cestovním deníku prozradí náš malý výzkum, jak ředitelé pracují s výsledky vlastního hodnocení školy a jaká opatření přijímají. Také my jsme si provedli evaluaci, jak byli účastníci spokojeni s aktivitami projektu – s workshopy, peer reviews a vzájemnými návštěvami. Výsledek najdete v této rubrice. Najdete tu také informaci o obsahu DVD, které je přiloženo k tomuto bulletinu. Čeká vás na něm velké bohatství – všechno, co bylo v rámci projektu pro školy vytvořeno.

Čerpací stanice pro vás připravila seznam knih o autoevaluaci, které si můžete zapůjčit (třeba i poštou) z knihovny NÚV. Neméně zajímavá pro vás jistě bude informace o publikacích, které byly vydány v rámci projektu. Rozhodně nepřehlédněte rozhovor s Australanem prof. Tonym Townsendem, dlouholetým předním představitelem mezinárodního hnutí efektivity a zdokonalování práce škol (ICSEI).

Tečku za projektem udělal v rubrice Tipy na cestu hlavní manažer Martin Chvál v článku Chvál chválí. Na cestě ke kvalitě jsme se setkali s mnoha školami, řediteli a učiteli. Věříme, že to bylo oboustranně obohacující. Pro nás určitě.

Obsah tohoto čísla:

Hlavní trasa: Učící se škola a rozvoj školy

Rozhledna: Otázka pátá: Proč a jak udržovat rovnováhu mezi stabilitou a změnou?

Zastávka s legislativou: Černé na bílém

Bezpečný průjezd: Kdy je změna reformou

Oáza: Jednou změní svět

Čerpací stanice: Otázky kvality ve škole bychom neměli zjednodušovat

Setkání na cestě: Vzájemné návštěvy škol v projektu a jejich další pokračování

Křižovatka názorů: Klíčem k rozvoji školy je kvalita zaměstnanců

Stopařův průvodce: Kvalita školy závisí nejvíce na kvalitě učitelů

Cestovní deník: Jakým způsobem ředitelé škol pracují s výsledky vlastního hodnocení

Evaluace aktivit – workshopy, peer reviews, vzájemné návštěvy

DVD se všemi výstupy projektu

Cesta kolem světa: Autoevaluace ve Spolkové republice Německo

Čerpací stanice: Použití evaluačních nástrojů pro vlastní hodnocení školy

Publikace z projektu Cesta ke kvalitě

Důležitá upozornění …a co to pro školy znamená. Prodloužení projektu do srpna 2012

Doporučená literatura k zapůjčení

Otázky kvality ve škole bychom neměli zjednodušovat. Rozhovor s předním představitelem hnutí efektivity a zdokonalování práce škol profesorem Tony Townsendem

Tipy na cestu: Co nás čeká a nemine? – tečka za naším příběhem aneb Chvál chválí

Příloha: Hodnotíme a rozvíjíme pracovníky školy


AE1205.pdfBulletin 6 "Cesta ke kvalitě"

priloha6.pdf Bulletin 6 - příloha