Výzkumy a sběry informací

disk.png Výsledky z dotazníkového šetření o vlastním hodnocení škol (381,74 KB)
Plošné dotazníkové šetření bylo realizováno v létě 2009.

disk.png Výsledky anket zaměřených na interní a externí evaluaci (342,93 KB)
Ankety byly uskutečněny na podzim 2009 na regionálních konferencích projektu Cesta ke kvalitě. Výsledky analýz sestavených podle jednotlivých krajů lze brát pouze orientačně s přihlédnutím ke skutečnému počtu respondentů a nelze je jakkoli zobecňovat.

disk.png Vyhodnocení anket ze vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace (289,36 KB
Vzdělávací program probíhal v březnu až v červnu 2010.

disk.png Analýza úkolů z pilotáže vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace (707 KB)
Obsahová analýza textů, které účastního pilotáže vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace vytvářeli jako úkoly, přináší zajímavý pohled do praxe škol. Analýza byla zpracována v prosinci  2010.


disk.png Analýza rozhovorů s učiteli a řediteli škol na téma autoevaluace (341,94 KB)
Výzkumná zpráva zpracovaná v prosinci 2011 přináší závěry z rozhovorů uskutečněných v průběhu let 2010-2011 v projektu.

disk.png Výsledky anket od účastníků aktivit vzájemného učení (255,75 KB)
Tato výzkumná zpráva shrnuje výsledky anket od účastníků workshopů, Peer Review a vzájemných návštěv škol z let 2010-2011.

disk.png Výsledky dotazníkového šetření o vlastním hodnocení škol (326,27 KB)
Závěrečné dotazníkové šetření uzavřelo výzkumné aktivity v projektu v říjnu 2011.

disk.png Zavěrečná zpráva k přidané hodnotě projektu (455,07 KB)

Q1.jpg

Jednotlivé studie o autoevaluaci v zahraničí