Publicita projektu

V Praze se uskutečnila konference projektu Cesta ke kvalitě

Dne 29. listopadu 2011 proběhla konference, na níž byly představeny výsledky projektu Cesta ke kvalitě. Jde o pomůcky, které mohou školy využít při vlastním hodnocení, vzdělávací kurzy a další aktivity pomáhající výměně zkušeností mezi školami. Na projekt, který začal v květnu 2009 a trvá do dubna 2012, přispívá Evropský sociální fond. Konference se zúčastnili zástupci škol, MŠMT, NÚV, NIDV a dalších organizací. Na projektu přímo spolupracovalo 580 škol a mnohé z nich chtějí v započatých aktivitách pokračovat.

 

Závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě

Dne 29. listopadu se v Praze koná závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě, který nabízí školám možnosti, jak zlepšovat svoji práci.

 

Závěrečná celostátní konference projektu - 29.11.2011 Praha

Dne 29. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference projektu Cesta ke kvalitě. Konference se uskutečnila v Praze, v konferenčním centru CITY na Pankráci od 9.30 do 15.00 hodin. Cílem konference bylo informovat a diskutovat o tématu vlastního hodnocení školy pod zorným úhlem aktuálně platné legislativy a výstupů projektu Cesta ke kvalitě.

 

Konference projektu Cesta ke kvalitě

Konference projektu Cesta ke kvalitě

 

Českému školství chybí trvalá péče

Rodina a škola | 9.12.2010 | rubrika: Rozhovor | strana: 6 | autor: Barbara Hansen Čechová

 

Konference projektu „Cesta ke kvalitě“

Od 14.10.2009 do 3.12.2009 proběhly krajské konference, jejichž cílem byla výměna zkušeností mezi školami, zřizovateli a Českou školní ispekcí v oblasti vlastního hodnocení škol.  

 

Jde přece o děti

6.11.2009    MF plus   Radka Chromovská

 

Odstartoval seriál konferencí projektu Cesta ke kvalitě

14.10.2009   novinky.cz   Petr Kotek   Seriál krajských konferencí o vlastním hodnocení škol odstartoval dnes v Olomouci. Další akce, při nichž si budou vyměňovat zkušenosti učitelé , zřizovatelé škol a zástupci České školní inspekce, jsou naplánovány až do 3. prosince. Podrobnosti o nich budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání ( NUOV ).

 

Úvodní regionální konference projektu

Od 14.10. do 3.12.2009 proběhly krajské konference o vlastním hodnocení škol. Učitelé, zřizovatelé škol a zástupci České školní inspekce měli příležitost vyměnit si zkušenosti a seznámit se také s tím, jak jim může pomoci projekt Cesta ke kvalitě.

 

Potřebujete pomoc při vlastním hodnocení školy?

Středa, 24. červen 2009 · Učitelské listy   Potom právě pro vás je připravena nabídka účasti v národním projektu Cesta ke kvalitě, který realizují za přispění ESF Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) a Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Tuto pomoc mohou využít mateřské školy speciální, základní školy, základní umělecké školy, všechny střední školy i konzervatoře.

 

1. května začíná projekt Cesta ke kvalitě...

29.4.2009     Česká škola     Cesta ke kvalitě je národní projekt MŠMT s plným názvem „AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení“. Realizuje ho Národní ústav odborného vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání, je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky.

 

Novinky