Jde přece o děti

6.11.2009    MF plus   Radka Chromovská

„Dvacátého října před dvaceti lety byli všichni prvňáci ve všech základních školách v čítance na stejné stránce třicet dva a četli stejný odstavec. Dneska máme sice volnost, ale zase nám chybějí standardy,“ tvrdí ředitel Vít Beran.

Základní škola v Kunraticích nemívala žáků mnoho. Jenže čas oponou trhl, ředitel se změnil a dnes sem chtějí všichni. Do základky na kraji Prahy se sjíždějí prvňáčci až z centra i z dalekých konců města. Uvědomělí rodiče neváhají ratolesti dovážet i desítky kilometrů proto, aby bylo jejich dětem na základní škole dobře. Chtějí, aby se jejich potomci do školy těšili a přitom se naučili to, co ze školy umět mají. A protože je dobrých škol pořád tak zoufale málo, v Kunraticích se letos otevíraly první třídy rovnou tři. Tahle škola by mohla jít příkladem. A vypadá to, že teď už  i půjde.

Udělejte! Ale jak?
Úspěšných příkladů a zažitých zkušeností s rozumným vedením základních škol je totiž pořád vcelku málo. Už platí sice pár let zákon, který ředitelům velí najít a rozpoznat nedostatky svojí školy, mnozí ho však doteď nejsou schopni naplnit. „Je pěkné, že máme volnost při vytváření osnov, ale chybí metr, kterým to vše zhodnotit,“ vysvětluje ředitel kunrtaické školy Vít Beran. „Když poslanecká sněmovna zákon schválila, bylo to jen  - „A“ - Udělejte! A dodnes chybí „B“, což znamená popis toho jak to udělat a poměřit to, co je tedy vlastně dobré. Chybí pops kvality,“ myslí si Vít Beran. A není v tom sám. Myslí si to také ministerstvo školství, které před nedávnem díky evropským penězům rozjelo pro školy zásadní pomoc - projekt Cesta ke kvalitě.

Kudy cesta ke kvalitě?
Projekt Cesta ke kvalitě si ředitel Vít Beran dneska velmi pochvaluje. „Tahle myšlenka je výborná v tom, že může školám a jejich ředitelům ukázat jak na to, aby už práci na vlastní hodnocení nevnímaly jako problém nebo jenom jako formální věc, která se musí udělat, protože je nařízená, ale jinakje k ničemu,“ vysvětluje Beran. A šéf projektu, hlavní manažer Cesty ke kvalitě, Martin Chvál,  ho dopňuje: „Chceme podpořit školy v tom, aby se naučili racionálně hodnotit samy sebe a budeme se snažit jim k tomu dodat metodickou podporu a různá školení. Chystáme se zavést také call centrum a zrealizovat konference pro setkávání škol, kde by měli ředitelé příležitost se vzájemně obohatit zkušenostmi a spoustu kvalitních informací dostupných na jednom místě.“

Poraďte si navzájem!
V plánu tak dneska je, aby se školy a jejich ředitelé a učitelé mezi sebou potkávali a ujasňovali  si, jestli se dá třeba ještě něco dělat jinak. A jak vlastně. Podle projektu Koordinátor, který proběhl nedávno, je teď totiž jasné, že šedesát procent ředitelů základních škol bere vlastní hodnocení jako velký problém. „Počítáme s tím, že se budou zkušenosti vyměňovat nejenom mezi školami, ale i uvnitř nich. Chystáme vzájemné návštěvy škol, pracovní semináře a dokonce by měli přímo ve školách pomáhat terénní pracovníci,“ tvrdí Martin Chvál. Call centrum, které má vzniknout do konce roku, by pak mělo k tomu všemu zajišťovat on-line poradenský servis, prozatím funguje internetové poradenství na adrese cesta@nuov_cz mailto:cesta@nuov_cz (cesta@nuov_cz).

Když je rodič klient
Ty progresivní školy už projekt využívají, ty ještě progresivnější tak fungují už dávno. „Spoustu věcí, o kterých projekt mluví, se třeba na základní škole Kunratice praktikuje už dávno,“ hodnotí situaci Martin Chvál.  Třeba vzájemné hospitace v hodinách na požádání kolegy se tady vžily před lety, a videohodnocení, kdy se učitel během vyučování natáčí na kameru a posléze si zhodnotí své chyby, tu znají také. „Snažíme se, aby výuka na naší škole za něco stála,“ vysvětluje Vít Beran. „Abychom byli otevtření vůči rodičům, kteřé sem můžou přijít kdykoliv a aby se tu dětem líbilo a bavilo je do školy chodit.“ Snaží se prosazovat myšlenky otevřenosti a učení se na příkladech.A prý není nutné kritizovat, nýbrž ukazovat. „Nedávno měli v Británii projekt, kdy v každé nedělní příloze novin popisovali, co je kde v místních školách pěkného a jak to kde dělají zajímavě a jinak než ostatní. A to si potom hned čtenáři řekli - no tak fajn, tak když to jde jinde, tak proč ne taky u nás. A vymohli si to,“ líčí ředitel. Čeští rodiče mohou tyto informace najít na www.nuv.cz/ae <http://archiv-nuv.npi.cz/ae>, kde se budou zveřejňovat příklady dobré praxe a kvalitních škol. A o to právě jde.

celý článek celý článek (135,68 KB)