Publikace vytvořené v projektu

V projektu Cesta ke kvalitě vznikly níže uvedené publikace včetně manuálů k evaluačním nástrojům. Všechny tyto publikace jsou níže ke stažení ve formátu pdf.

Školy na cestě ke kvalitě. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Chvál, M. a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 260.

Publikace představuje systém výstupů národního projektu Cesta ke kvalitě. Ten byl realizován v České republice v období květen 2009 až duben 2012. Cílem publikace je představit komplexní systém podpory škol v oblasti vlastního hodnocení, jak byl vytvořen a pilotně ověřen v projektu Cesta ke kvalitě. Tento systém tvoří čtyři hlavní pilíře – 1) nabídka třiceti ověřených evaluačních nástrojů včetně SW podpory sběru a vyhodnocování dat, 2) odpilotované aktivity vzájemného učení škol jako jsou workshopy, vzájemné návštěvy škol, peer review, ale i publikované příklady inspirativní praxe, 3) proškolení, zacvičení a pomoc poskytnout připraveni terénní poradci převážně z řad zkušených ředitelů škol, 4) dvakrát pilotovaný program systematického vzdělávání Koordinátor autoevaluace.

Skoly_na_ceste_ke_kvalite.pdf Školy na cestě ke kvalitě, soubor typu pdf, (10,57 MB)


Autoevaluace v praxi českých škol

Poláchová Vašťatková, J. (Ed.), (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 240.

Kniha vznikla na základě vytvářených příkladů inspirativní praxe a je určena především pro začínající učitele. Měla by jim pomoci se připravit i na zapojení do autoevaluačních procesů školy. K jednotlivým fázím autoevaluačního procesu jsou v publikaci uspořádány různé příklady tak, aby pomohly začínajícímu učiteli vytvořit si představu o rozmanitosti pojetí autoevaluace ve školách. Kniha je zarámována i teoretickými kapitolami vztahujícími se k autoevaluaci a podpoře žádoucích změn ve školách.

Autoevaluace z externího pohledu  Autoevaluace v praxi českých škol, soubor typu pdf, (2,35 MB)


Autoevaluace z externího pohledu

Chvál, M., Michek, S., Mechlová, E. (Eds.), (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 76.

Publikace přináší v ucelené podobě výstupy projektu zaměřené na hledání vazeb mezi autoevaluací a externí evaluací škol. Jsou zde uvedena metaevaluační kritéria s popisy kritérií, metodika jejich použití a doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol. Publikace je určena nejen vedoucím pracovníkům škol, ale i zřizovatelům škol a České školní inspekci.

Autoevaluace z externího pohledu Autoevaluace z externího pohledu; soubor typu pdf, (1,56 MB)


Vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace

Štybnarová a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 184.

Publikace shrnuje zkušenosti z realizace aktivit podporující vzájemné učení škol v oblasti autoevaluace, které byly připraveny a realizovány v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Publikace čtenářům přiblíží workshopy, vzájemné návštěvy škol a Peer Review (kolegiální hodnocení). Představeny jsou scénáře těchto akcí, průběh i jejich zhodnocení zúčastněnými aktéry. Publikace by mohla pomoci pracovníkům veřejné správy s podporou podobných aktivit i do budoucna.

Vzájemné učení Vzajemné učení, soubor typu pdf, (2,05 MB)


Poradenství v oblasti autoevaluace

Štybnarová a kol. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 128.

Publikace představuje model poradenství, který byl nastaven a pilotován v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Shrnuje zkušenosti 27 poradců autoevaluace, kteří po dobu jednoho kalendářního roku intervenovali na školách v celé České republice. Zároveň byly získány i pohledy škol, jimž bylo poradenství poskytováno. Publikaci by mohli ocenit zejména zřizovatelé, kteří by obdobné služby mohli trvale poskytovat „svým“ školám.

Poradenství AE Poradenství v oblasti autoevaluace, soubor typu pdf, (1,92 MB)


Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR

Rýdl, K. (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 120.

Autor publikace si klade otázky typu: Svět, moderní společnost, politika, ekonomika, hospodářství – jakou roli v tom hraje vzdělávání? Jak se proměnily podmínky pro efektivní vzdělávání v průběhu posledních 50 let? Na některé otázky nabízí jednoznačnou odpověď, jindy autor přichází se zamyšlením k tématu z různých úhlů pohledu.

Autoevaluace z externího pohledu  Vliv socioekonomického vývoje společnosti na pojetí kvality školy v ČR, soubor typu pdf, (656,96 kB)


Autoevaluace školy v zahraničí. Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích.

Vrabcová, D., Procházková, L., Rýdl, K. (Eds.) (2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Stran 368.

V publikaci je představeno pojetí autoevaluace škol v kontextu evaluačního systému dané země. Pro srovnání byly vybrány následující: Belgie, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, SRN, Švédsko, USA, Velká Británie.

Autoevaluace z externího pohledu  Autoevaluace_skoly_v_zahranici.pdf, soubor typu pdf, (6,02 MB)


Koordinátor autoevaluace

Shanilová, I. (ed.) (2012). Praha: Národní institut pro další vzdělávání. Stran 63.

Jde o studijní text pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace, který byl zaměřen na rozvoj dovedností v oblasti autoevaluace.

Koordinátor autoevaluace Koordinátor autoevaluace (514,91 KB)


Poradce autoevaluace

Bobysudová, K. (2011). Praha: Národní institut pro další vzdělávání. Stran 48.

Jde o studijní text pro vzdělávací program Poradce autoevaluace, který byl zaměřen na rozvoj poradenských dovedností.

Poradce autoevaluace Poradce autoevaluace (740,36 KB)


Na cestě ke kvalitě

Bulletin, č. 1 – 6. (2009 – 2012). Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Po dobu konání projektu vyšlo šest čísel bulletinu Na cestě ke kvalitě. Jednotlivá čísla byla zaměřena na určitou fázi autoevaluačního procesu a obsahovala jak články odborně náročnější tak oddychové. V každém čísle vyšla praktičtěji orientovaná vyjmutelná příloha zaměřená převážně na práci s určitými evaluačními nástroji. K 6. číslu bylo přiloženo DVD se všemi výstupy projektu. Bulletiny byly rozesílány na všechny školy.

Bulletin č. 1 - 6 na http://archiv-nuv.npi.cz/ae/bulletin


Manuály evaluačních nástrojů

Kompletní sada všech 30 manuálů se nachází na http://archiv-nuv.npi.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju