3. číslo bulletinu "Na cestě ke kvalitě"

Ve třetím čísle bulletinu Na cestě ke kvalitě jsme se zaměřili na volbu nástrojů, metod a technik. Téma prolíná řadu příspěvků a dozvíte se například, jak lze přistupovat ke zjišťování informací a jaké jsou přednosti či úskalí nejčastěji používaných metod a jak si při volbě metod počínat. Zamyslíme se nad tím, co může a nemůže přinést testování výsledků vzdělávání žáků, jaká rizika může mít.  Budeme se věnovat i otázce, jak poznat kvalitu evaluačních nástrojů a také se věnujeme zamyšlení, co by znamenala chystaná legislativní změna v oblasti autoevaluace. Budete mít možnost se seznámit s dalšími zajímavými články o aktivitách, které pro vás nabízíme a se zkušenostmi Vašich kolegů v oblasti autoevaluace. V neposlední řadě Vám nabízíme jedinečný nástroj – rámcové vlastní hodnocení školy.

Co vám nabízíme v tomto čísle?

V rubrice Hlavní trasa si můžete přečíst, jak lze přistupovat ke zjišťování informací o realitě školy a jaké jsou přednosti a úskalí nejčastěji používaných metod. Druhý článek se zabývá testováním výsledků vzdělávání a jeho nezamýšlenými dopady. Třetí článek je věnován otázce, jak rozpoznat kvalitu (nejen) komerčních evaluačních nástrojů.

Zastávka s legislativou upozorňuje na důsledky navrhovaného vynětí vlastního hodnocení školy ze školského zákona.

Autor Rozhledny zdůrazňuje podmínky výběru a používání metod autoevaluace. Je to především odbornost, respekt ke kultuře školy i k jednotlivcům a pojetí autoevaluace jako pozvání k dialogu.

V Cestovním deníku najdete dva články. První z nich přináší informace o vzdělávání a roli poradců, kteří budou v rámci projektu působit v příštím období na několika desítkách škol. Druhý článek je analýzou úkolů, které vypracovali frekventanti kurzu pro koordinátory autoevalua­ce. Dozvíte se zde, jak si školy vybírají evaluační nástroje a jak s nimi zacházejí.
Ve Stopařově průvodci (a podrobně v příloze) jsme vám připravili jedinečný nástroj – rámcové vlastní hodnocení školy, které postihuje všechny oblasti dané vyhláškou, uvádí hodnotící škálu a pomůže i s hodnotící zprávou.
Pojmem kvalita a jejím různým pojetím se zabývá také rubrika Bezpečný průjezd.
V rubrice V Křižovatce názorů najdete zkušenosti dvou ředitelů základních škol, jak postupují při volbě evaluačních nástrojů, jak hodnotí učitele a co doporučují ostatním kolegům.
Svoje bezprostřední zážitky z kolegiálního hodnocení, tzv. Peer Review, které proběhlo mezi ZŠ Bronzová v Praze a ZŠ v Horní Bříze, pro vás popsaly dvě účastnice v rubrice Setkání na cestě.
V rubrice Oáza jsme opět dali slovo dětem a studentům. Uvidíte, že velice dobře vnímají zpětnou vazbu – zda jsou s nimi rodiče nebo učitelé spokojeni, či nespokojeni.
Nezapomněli jsme ani na rubriku Cesta časem, ve které se podíváme, jak se vyvíjelo hodnocení a kontrola kvality ve školství od počátku 19. do poloviny 20. století.
Cesta kolem světa nás tentokrát zavede daleko na sever – dozvíme se, jak se potýkají s hodnocením výsledků vzdělávání na Islandu a jak probíhala mezinárodní konference „Evaluace ve veřejném zájmu“ v Praze.
V rubrice Čerpací stanice najdete informace o zajímavých publikacích a také o e-learningovém kurzu zaměřeném na vlastní hodnocení mateřských škol.
V Tipech na cestu vám nabídneme možnost přihlásit se na workshopy s téma­tem autoevaluace a informace o novinkách projektu v období letošní zimy a jara příštího roku.

Obsah tohoto čísla:

Hlavní trasa:
Získávání dat a informací při autoevaluaci
Hodnocení jako nástroj zlepšování výsledků vzdělávání
Jak poznáme kvalitu evaluačních nástrojů (nejen komerčních)
Zastávka s legislativou:
Co by znamenalo vyjmutí vlastního hodnocení školy ze zákona
Rozhledna:
Otázka druhá – jak? O používání metod autoevaluace
Cestovní deník:
Vzdělávací program koordinátor autoevaluace pod lupou
Poradce autoevaluace – pomoc pro školy
Jak vám slouží bulletin Na cestě ke kvalitě?
Stopařův průvodce:
Rámcové vlastní hodnocení školy
Bezpečný průjezd:
Kvalita
Křižovatka názorů:
Kvalita práce školy se může zlepšovat jen ve spolupráci celého sboru
Setkání na cestě:
Při vlastním hodnocení může pomoci pohled kolegů
Cesta kolem světa:
Jak se hodnotí vzdělávání na Islandu
Zpráva z mezinárodní konference „Evaluace ve veřejném zájmu“
Oáza:
Jak poznám spokojenost rodičů nebo učitelů?
Čerpací stanice:
Novinka z VÚP
Norské školství pod drobnohledem
Jaký jsem učitel
Nabídka workshopů – ještě se můžete přihlásit
Cesta časem:
Hodnocení kvality v období 1800 až 1945
Tipy na cestu:
Co nás čeká a nemine…

Příloha: Kritéria hodnocení plánu, procesu a zprávy o vlastním hodnocení školy


Bulletin 3 Cesta ke kvalitě Bulletin 3 "Cesta ke kvalitě" (999,01 KB)

Bulletin 3 - příloha Bulletin 3 - příloha (112,67 KB)

A co připravujeme?

V dalším čísle bulletinu se chceme prioritně věnovat otázce sběru dat a informací - jak je analyzujeme, vyhodnocujeme z hlediska dosažení cíle a interpretujeme výsledky.