Projekt CENTRES

(ÚNOR 2012 – ZÁŘÍ 2014)


CENTRES banner.jpg

CENTRES – Creative Entreprenuership in Schools je mezinárodní projekt spolufinancovaný Evropskou Unií, Britskou radou a osmi organizacemi napříč Evropou

Doba trvání projektu: Únor 2012 – Září 2014

Hlavní koordinátor projektu: British Council, Polsko

Řešitel v NÚV: Oddělení pro celoživotní kariérové poradenství

Kontaktní osoba za NÚV: Jana Vongreyová (jana.vongreyova@nuv_cz)


BC_logo.gif

Partneři projektu:

Aalto University Small Business Center (Aalto SBC – Finsko)
A New Direction – (Velká Británie)
British Council (Velá Británie, Polsko)
Lietuvos Junior Achievement (LJA - Litva)
National Institute for Education (Česká Republika)
Polish Association of Creativity (PAC – Polsko)
The Danish Foundation for Entrepreneurship – Young Enterprise (FFE –YE - Dánsko)
SA Entrum (Estonsko)
Zavod mreža podjetništva – CEED Slovenia (Slovinsko)

Cíle projektu:

  • Založení evropského multi -sektorového fóra zaměřeného na podporu vzdělávání v oblasti kreativních průmyslů a v oblasti rozvíjení podnikatelských dovedností, pro šíření inovace a dobré praxe v této oblasti;
  • Vytvoření modelů a metodologie pro školy a jiné organizace pro rozvíjení kreativity a podnikatelských dovedností u žáků a studentů;
  • Vytvoření strategie, jak podpořit silnější partnerství a spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli / podnikateli;

Výstupy:

Online znalostní databáze shromažďující modely, metodologie a příklady dobrých praxí z oblasti kreativního vyučování a rozvíjení podnikatelských dovedností.

Pro získání dalších informací o projektu navštivte www.centres-eu.org

 EU_logo.png


Kreativní podnikání ve školách - zjištění a budoucí vývoj

Tento materiál je třetím ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 (www.centres-eu.org). Tento materiál byl napsán po poslední konferenci projektu Centres, která se konala v Bruselu v květnu 2014.

 

Jak vnést kreativitu do škol? Pomocí strategie projektu CENTRES

Porozumět roli kreativního podnikání ve školách a dalších vzdělávacích zařízeních a objasnit důvody, proč je pro naše hospodářství a společnost důležité, napomáhá projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) . Je spolufinancovaný evropským programem celoživotního učení a jeho hlavním koordinátorem je British Council. V České republice odpovídá za projektovou realizaci Národní ústav pro vzdělávání.

 

CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 2

Tento materiál je druhým ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 ( www.centres-eu.org Zpráva byla napsána po druhé konferenci projektu Centres v Londýně v lednu 2013.

 

CENTRES: Zpráva o stavu inovace č. 1

Tento materiál je prvním ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 (www.centres-eu.org). Tento materiál byl napsán po první konferenci projektu Centres v Krakově v září 2012.