Kreativní podnikání ve školách - zjištění a budoucí vývoj

Tento materiál je třetím ze tří materiálů s názvem „Stav inovace“, jejichž autorem je společnost Tom Fleming Creative Consultancy[1] a které byly napsány pro projekt CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) vedený Britskou radou v letech 2012–14 (www.centres-eu.org). Tento materiál byl napsán po poslední konferenci projektu Centres, která se konala v Bruselu v květnu 2014.

zpráva ke stažení zpráva ke stažení (634,00 KB)


CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools – Kreativní podnikání ve školách) je mezinárodní projekt financovaný Evropskou komisí, Britskou radou a osmi organizacemi po celé Evropě. Projekt CENTRES probíhá v České republice, Dánsku, Estonsku, Litvě, Finsku, Polsku, Slovinsku a Spojeném království. Projekt vytváří evropské fórum pro záležitosti týkající se výuky podnikání specifické pro kreativní odvětví a pro sdílení inovací a osvědčených postupů v této oblasti. Všichni partneři, kteří jsou členy konsorcia, vnímají potřebu zvýšení mezinárodního propojování a společného evropského přístupu v této oblasti.


„Chceš-li postavit loď, nesmíš poslat muže, aby sehnali dřevo a připravovali nástroje, ale nejprve musíš ve svých mužích vzbudit touhu po nekonečných dálkách otevřeného moře.“

(Antoine de Saint-Exupéry)

Na závěrečné konferenci programu CENTRES s názvem „Zjištění a budoucí vývoj“ se sešli partneři a účastníci z osmi zemí účastnících se programu CENTRES spolu s dalšími předními odborníky a inovátory v kreativním učení a vzdělávání. Konference byla uspořádána s cílem diskutovat o výsledcích programu CENTRES, zamyslet se nad účinnější propagací a zaváděním kreativního podnikání ve školách a zkoumat příští kroky programu a jednotlivých projektů, které byly v jeho rámci zahájeny. Tyto prvky byly společně použity ke zkoumání toho, jaké důsledky pro politiku měly důkazy a energie, které přinesl program CENTRES. Na tento program lze pohlížet jako na sílu, která pozitivně narušuje způsob, jakým je pojímáno a poskytováno běžné vzdělávání. Program ukázal hodnotu kreativního podnikání ve školách a posílil znalosti, chuť a vizi do takové míry, že se partneři již nespokojí s kosmetickými změnami a polovičatým přístupem k tomuto tématu, chtějí celkovou změnu politiky tak, aby kreativní podnikání bylo začleněno do samotné struktury vzdělávání.

Program vytvořil evropské fórum pro záležitosti týkající se výuky podnikání specifické pro kreativní odvětví a pro sdílení inovací a osvědčených postupů v této oblasti. Tento závěrečný materiál o inovaci se zamýšlí nad tím, co program přinesl, proč je kreativní podnikání na školách důležité, a prostřednictvím souhrnu klíčových příspěvků na konferenci zavádí nový politický program.