Politika musí být založena na důkazech a mobilizována prostřednictvím skutečné spolupráce

Poslední zasedání konference se zaměřily na příští kroky a doporučení pro vzdělávací politiku. Na základě prezentace Toma Fleminga a souboru doporučení pro vzdělávací politiku vyplývajících z programu CENTRES (představených v samostatném dokumentu) byli účastníci požádáni, aby stanovili své priority pro politiku kreativního podnikání ve školách. Pro připomenutí jsou politická doporučení vyplývající z programu CENTRES tato (pro podrobnosti viz Tabulka 1 výše a samostatný dokument CENTRES):

•  Horizontální a integrované přístupy ke kreativnímu podnikání ve školách

•  Návrat umění do škol

•  Vytvoření kurikula v souladu s kreativním podnikáním

•  Kreativní učení založené na digitálních technologiích

•  Specializované programy kreativního podnikání

•  Podpora programů pro výuku kreativního podnikání

•  Koordinované programy pro propojení vzdělávání a firem

Workshop a zasedání u kulatého stolu umožnila účastníkům kriticky zhodnotit doporučení pro vzdělávací politiku. Reakce zahrnovaly:

-       Doporučení zatím dostatečně nezachycují nutnost provedení kulturních i strukturálních změn, pokud má kreativní podnikání být skutečně pevnou součástí vzdělávání. Účastníci doporučili vypracování Kulturní charty, která by zdůraznila doporučení pro vzdělávací politiku. Tato charta by stanovila systém hodnot pro kreativní podnikání ve školách a zavedla sdílenou kulturu praxe pro školy, podniky a mladé lidi. Tím by se podpořily hodnoty jako inkluze, otevřenost a význam umělecké kvality spolu s kvalitou v obchodní a manažerské praxi.

-       Musíme se mít na pozoru před nadměrným používáním slova „kreativita“ a zdůrazňovat, že kreativní podnikání není jen věcí kreativních odvětví, ale i posilování podnikatelských schopností ve školách a společnosti. Přestože je důležité se zaměřit na určité dovednosti pro kreativní odvětví; podnikání jako celek má mnohem širší použití a programy jako CENTRES míří k souboru hospodářských, sociálních a kulturních výsledků, které sahají daleko za kulturní a kreativní sektor.

-       Možná se posouváme směrem k „postpolitickému světu“, v němž vliv vlád a jejich výborů není tak silný jako kdysi. Přestože je k uvolnění zdrojů a mobilizování partnerství nutná politika, to, zda kreativní podnikání skutečně zakoření, závisí na stupni spolupráce, závazků a přeshraniční praxe. Politiku bychom tedy měli považovat za činitele, který věci umožňuje, ale neměli bychom očekávat, že politika vybuduje ty druhy partnerství, které jsou nutné pro velké výzvy stojící před budoucí ekonomikou.