Závěrem

Konferenci uzavřel Aivar Haller (estonský podnikatel a mentor pro část Entrum v rámci programu CENTRES) s participační hrou, která zahrnovala důvěru, otevřenost a riziko. Jak sám vysvětlil, chtěl tím ukázat,, že každý z nás může ukázat podnikatelského ducha, pokud je v tom podpořen, a že každý z nás půjde jinou cestou, takže podnikavost rozšiřuje naše odlišné osobnosti a identitu. Řekl rovněž, že „Vzdělávání je stav bytí, který vás připravuje na život“. Pravděpodobně narážel na to, že CENTRES jakožto pilotní program přinesl nové pohledy a postupy, které partnerům umožní vypracovat dlouhodobé, rozsáhlejší a stabilnější programy, které budou evropskou mládež připravovat na produktivnější a – samozřejmě –kreativní život založený na spolupráci a přinášející uspokojení.

 

Richie Norton,ve svém díle The Power of Starting Something Stupid: How to Crush Fear, Make Dreams Happen, and Live Without Regret [Síla začít s něčím hloupým: jak porazit strach, uskutečnit své sny a žít bez lítosti], říká, že „Příležitosti přicházejí a odcházejí, ale pokud s nimi nic neuděláte, dopadnete stejně.” Příležitostí je teď rozvíjet myšlenky programu CENTRES a sledovat, kam se dostáváme.