Musíme sdílet osvědčené postupy a společně tvořit nové

Barbara Bregar-Mrzlikar, ředitelka slovinské organizace CEED, řídila inspirující zasedání v rámci konference, které se zabývalo klíčovými výsledky a hlavními body vyplývajícími z programu CENTRES. Společně s kolegy, jimiž byli Andrej Mercina (partner z Triiije Architects, Slovinsko), Per Lange (zástupce ředitele školy Vejlebroskolen, Dánsko), Anne HanniKaidi Mai (mladí podnikatelé z Estonska), se Barbara Bregar-Mrzlikar podělila o názory na to, jak chápat program CENTRES a kam ho zařadit. Během jejich diskusí se vyprofilovaly tři hlavní body:

-       Za prvé, kreativní podnikání není něco, čemu se lze jednoduše naučit: vyžaduje to dialog, společnou tvorbu a pozitivní motivaci každého účastníka. Pro učitele to znamená pracovat mimo běžné přístupy a zapojit dané odvětví, aby uvažovalo více jako podnikatel; pro studenta to znamená setkat se s realitou pracovního prostředí dříve, než očekával, a pak se vážně zamyslet nad tím, jak mít v tomto odvětví úspěch, a pro podniky to znamená aplikovat každodenní problémy na vzdělávací prostředí, aby je bylo možno převést na popis požadovaných dovedností, kompetencí a postojů.

 

-       Za druhé, partneři z řad podniků a vzdělávacích zařízení musí vidět dlouhodobé přínosy: současným mladým lidem nestačí poskytovat krátkodobý přínos. Podniky musí zformulovat dlouhodobé přínosy (jako je otevřenější, produktivnější, kvalifikovanější a více spolupracující pracovní síla) a partneři musí ukázat, že jsou ochotni budovat trvalé vztahy. Pro učitele musí být s kreativním podnikáním pevně spojené takové přínosy, jako jsou lepší výsledky, úspěchy, důvěra, dobré pocity a lepší společenství ve školách. Navíc musí postupovat způsobem odkazujícím k dlouhodobé systémové změně, nikoli krátkodobé novince.

 

-       Za třetí je třeba se zabývat mezinárodní výměnou: Program CENTRES spojil dohromady různé země na základě jednoduché teze, že kreativní podnikání ve školách poskytuje trojí přínos Evropě, a to v sociální, kulturní a ekonomické oblasti. Sdílením osvědčených postupů, ale také poučením se z výzev a chyb se program stal silnějším a vytvořil závazek k tvorbě dlouhodobých programů do budoucna.